Ellips (retorik)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Ellips är en retorisk stilfigur och tankefigur i uttryck som kännetecknas av att en del av satsen utelämnas.[1] Ellips betyder uteslutning.[1] Det är den första transformeringen och innebär att placeringen av ord kan förändra det språkliga uttrycket.

Pleonasm, som innebär att obehövliga eller fördubblande ord läggs till, genom att två eller flera synonymer brukas, är motsatsen till ellips.[2]

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  • ”Hela denna kväll har jag inte haft någon annan längtan än dig.”[1] Här står ordet "dig" för: ”längtan efter dig” (... ingen annan längtan än längtan efter dig).
  • ”Var på besök hos mina släktingar i Stockholm.” [2](”Jag” är underförstått). Denna stilfigur förekommer mest i reklam, brev och dagböcker.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Elmelund Kjeldsen, Jens, Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori, 2008. sid 219
  2. ^ [a b] Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 2008. sid 283