Elsparkcykel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Elsparkcykel
(elscooter)
1DX 9408.jpg
Modern elsparkcykel
Information
AnvändningTransportfordon för en person (EPF)
FramdrivningElektriskt motor; tvåhjuling
KapacitetHögst 20 km/tim
EffektMax 250 watt

Elsparkcykel, är en uppladdningsbar batteridriven sparkcykel av typ enpersonsfordon (EPF).[1][2] I länder som Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike och Spanien råder en åldersgräns på runt 16 år. I Sverige finns ingen lagstadgad åldersgräns men uthyrare i Sverige har ofta en 18-årsgräns. Om barn under 15 år kör fordonet är det däremot lag på att de ska använda hjälm.[3]

Definition[redigera | redigera wikitext]

Elsparkcyklar klassas i Sverige som cykel om den uppfyller ett flertal kriterier enligt "Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner".[4] Se vidare under avsnittet Cykel (punkt 2).

Det är ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är:

 1. Inrättat huvudsakligen för befordran av en person.
 2. Inrättat för att föras av den åkande.
 3. Konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

Dessutom får en elsparkcykels märkeffekt inte överstiga 250 watt för att klassas som en cykel.[5] Vid specifikationer som överstiger nämnda värden kan fordonet klassas som EU-moped, men då måste reglerna som finns för EU-moped vara uppfyllda. Vid de fall fordonet inte uppfyller reglerna för cykel, EU-moped eller annan fordonsklassning, får fordonet endast framföras inom inhägnat område.

Andra regler som ett cykelklassat fordon måste uppfylla:[5]

 • Utrustad med ringklocka
 • Utrustad med bromsar
 • Utrustad med lykta och reflexer vid mörkerkörning
 • Brukare under 15 år måste använda hjälm

Mopedklassad elsparkcykel[redigera | redigera wikitext]

En elsparkcykel med motor som ger en effekt över 250W och 20 km i timmen kan få användas under förutsättning att den är registrerad som en moped (närmast effektmässigt blir moped klass II). I så fall gäller att följande regler måste uppfyllas:[6][7]

 • Brukare måste använda hjälm
 • Elsparkcykeln/mopeden måste vara registrerad
 • Brukaren måste ha en giltig trafikförsäkring för fordonet
 • Hastighetskrav på högst 25 km/timmen
 • Möjlighet att skjutsa passagerare om det finns avsedd plats.

En mopedklassad elsparkcykel får brukas enligt samma regler som en moped och får därför användas på allmän väg.

Ökat antal olyckor och trafikbrott med elsparkcyklar[redigera | redigera wikitext]

Elsparkcykel parkerad på att taktilt ledstråk, som är till för att synskadade ska kunna navigera tryggt och säkert i stadsmiljö.
Elsparkcyklar uppfiskade ur Strömmen i Stockholm 2021.
Elsparkcyklist i centrala Stockholm som bryter mot två trafikregler.
Felparkerade elsparkcyklar i Stockholm 2021.

Olyckorna och problemen med elsparkcyklar har ökat i takt med användningen. Flertalet olyckor med elsparkcyklar sker på kvällar och nätter, främst mellan fredagar och lördagar. Många elsparkcykelåkare är då alkoholpåverkade, kör utan hjälm, är flera på samma fordon och bryter mot trafikreglerna.

Antalet olyckor där elsparkcyklar varit inblandade ökade från ett fåtal under 2017 och 2018 till nästan 500 under de tio första månaderna 2019 och över 600 olyckor för hela året.[8][9] De flesta olyckorna sker i storstadsområdena – Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Bara under årets första åtta månader 2019 skedde hela 150 trafikolyckor med elsparkcyklar i enbart i Stockholm. Motsvarande siffror för Göteborg och Malmö var 84 respektive 73. Det är främst män som skadas. De två första dödsfallen rapporterades samma år. Andra drabbas av skallskador, ansiktsskador och brutna handleder.[10][11]

De flesta elsparkcyklister som skadade sig är under trettiofyra år, och sedan sjunker det kraftigt med ökad ålder. Det är få över 65 som drabbas. Här är också hjälmanvändningen större.[12][13]

Brott mot trafikreglerna hör till vardagligheter. Man kör i fel riktning på cykelbanor, man kör mot rött ljus, man kör för fort på trottoarer och man parkerar utan hänsyn till fotgängare och övriga cyklister. I dag kan polisen inte göra mycket, eftersom elsparkcyklar och liknande fordon saknar tydlig definition och klassificering med koppling till lagstiftningen.[10]

Ofta kastas elsparkcyklar i vattnet i städerna. I Norra hamnen i Helsingborg hösten 2019 upptäcktes 23 dumpade elsparkcyklar. I Göteborg hittade dykare tio elsparkcyklar i Mölndalsån. I Stockholm har det återfunnits mängder av elsparkcyklar som dumpats i olika vattendrag, till exempel i Riddarfjärden, i Brunnsviken och vid Söder Mälarstrand. Batterierna kan dessutom orsaka allvarliga skador i vattnet på grund av batterisyror och giftiga metaller.[10]

Grundreglerna för elsparkcyklar och cyklar är:[12][13]

 • Det är inte tillåtet att vara två personer på en elsparkcykel.
 • Det är inte tillåtet att köra i motsatt riktning på en enkelriktad cykelbana.
 • Det är inte tillåtet att köra mot rött ljus.
 • Det är inte tillåtet att köra fortare än en fotgängare på en trottoar.
 • Det är inte tillåtet att parkera på en cykelbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera på en trottoar där normalt fotgängare går.
 • Det är inte tillåtet att köra om du är påverkad av alkohol.
 • Det är inte tillåtet att köra utan bromsar och ringklocka.
 • Det är inte tillåtet att köra utan reflexer fram och bak i mörkret.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Elsparkcykel / elscooter - Trafik & stadsplanering”. Lund. https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/cykla-i-lund/elsparkcykel--elscooter/. Läst 25 mars 2019. 
 2. ^ ”Studie av elsparkcyklar ur ett användarperspektiv”. KTH. 2019. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1343582/FULLTEXT01.pdf. Läst 17 juli 2021. 
 3. ^ ”Åldersgräns för elscooter?”. NTF. https://ntf.se/fragor-och-svar/cyklar/eldrivna-enpersonsfordon/aldersgrans-for-elscooter/. Läst 17 juli 2021. 
 4. ^ ”Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner | Karnov Open”. open.karnovgroup.se. https://open.karnovgroup.se/transport-och-kommunikation/SFS2001-0559. Läst 25 mars 2019. 
 5. ^ [a b] ”Elsparkcykel - Regler”. Elsparkcykeln.se. Elsparkcykeln.se. 3 juli 2022. https://elsparkcykeln.se/guider/elsparkcykel-vilka-regler-ar-det-som-galler-2022/. Läst 23 februari 2022. 
 6. ^ ”Elscooter regler - vad gäller?”. MinMoped. 28 maj 2020. https://minmoped.se/elscooter-regler/. Läst 5 juni 2020. 
 7. ^ ”Moped klass II - Transportstyrelsen”. www.transportstyrelsen.se. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Moped-klass-II/. Läst 23 februari 2022. 
 8. ^ ”Elsparkcykeln rullar in i olycksstatistiken”. VTI/Statens väg- och transportforskningsinstitut. 19 augusti 2020. https://www.vti.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-08-19-elsparkcykeln-rullar-in-i-olycksstatistiken. Läst 17 juli 2021. 
 9. ^ ”Kraftig ökning av olyckor med elsparkcykel”. Sveriges radio. 16 november 2020. https://sverigesradio.se/artikel/7600472. Läst 17 juli 2021. 
 10. ^ [a b c] Lars Olov Sjöström trafiksäkerhetschef, MHF, Bengt Swahn, pensionerad polis, medlem i MHF Ljungby (21 november 2019). ””Gör något åt elsparkcyklarna nu””. SvD. https://www.svd.se/gor-nagot-at-elsparkcyklarna-nu. Läst 16 juli 2021. 
 11. ^ Louise Lennartsson (13 juli 2021). ”Jenny, 76, blev påkörd av elsparkcykel: ”Vet ingenting””. Expressen. https://www.expressen.se/kvallsposten/jenny-76-blev-pakord-av-elsparkcykel-vet-ingenting/. Läst 17 juli 2021. 
 12. ^ [a b] ”Trafikregler för dig som cyklar”. Transportstyrelsen. 1 december 2020. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/. Läst 17 juli 2021. 
 13. ^ [a b] ”Vilka regler gäller för en elscooter/elsparkcykel?”. 26 maj 2020. https://lawline.se/answers/vilka-regler-galler-for-en-elscooterelsparkcykel. Läst 17 juli 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]