Energimyndigheten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med Energimyndigheten (Finland).
Energimyndigheten
Statens energimyndighet
DepartementInfrastrukturdepartementet
Ansvarigt statsrådAnders Ygeman, S, energi- och digitaliseringsminister
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunEskilstuna
LänSödermanland
Organisationsnr202100-5000
GeneraldirektörRobert Andrén
InstruktionSFS 2007:1153
Webbplatswww.energimyndigheten.se

Energimyndigheten, egentligen Statens energimyndighet (STEM), är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet. Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Energimyndigheten har ansvaret att ställa om Sveriges energisystem till att bli ekonomiskt och miljömässigt hållbart samt att samtidigt sörja för en trygg energiförsörjning.

Energimyndigheten ska verka för hållbar tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Myndigheten ska samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft.

Myndigheten ska också främja forskning, utveckling, demonstration, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintroduktion av ny energiteknik och nya tjänster.[1]

Energimyndigheten har sitt huvudkontor i Eskilstuna, samt ett kontor i Stockholm med bland annat testverksamhet av energikrävande produkter (tidigare Konsumentverket).

Energimyndigheten är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör, för närvarande Robert Andrén.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten bildades 1998 genom utbrytning av motsvarande verksamhet hos Nätmyndigheten under NUTEK. Myndigheten har cirka 435 anställda och ligger i Eskilstuna.[2]

Energimarknadsinspektionen är en myndighet som bildades den 1 januari 2008 som en utbrytning ur Energimyndigheten.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Energimyndighetens uppdrag fastställs i en instruktion samt ett årligt regleringsbrev från regeringen. Myndighetens långsiktiga och övergripande mål är att verka för att de så kallade 20/20/20-målen (beslutades i Europaparlamentet i december 2008[3]), generationsmålen[4] och miljökvalitetsmålen[5] (delar av Sveriges miljömål, eller de s.k. 16 nationella miljömålen) ska uppnås.

Energimyndighetens författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Energimyndighetens författningssamling består av föreskrifter och allmänna råd.[6]

Energi- och klimatrådgivningen[redigera | redigera wikitext]

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) är en samhällstjänst som erbjuder lokal och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, organisationer och företag om hur man kan minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka sina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Energi- och klimatrådgivningen finns i nästan alla Sveriges kommuner och finansieras av Energimyndigheten.[7]

Energi- och klimatrådgivningen styrs av förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet”. Sveriges Riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071153-med-ins_sfs-2007-1153/. Läst 14 augusti 2012. 
  2. ^ ”Om Oss”. Energimyndigheten. Arkiverad från originalet den 26 februari 2008. https://web.archive.org/web/20080226175346/http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/. Läst 14 augusti 2012. 
  3. ^ ”The EU climate and energy package”. Europakommissionen. Arkiverad från originalet den 11 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120711174143/http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm. Läst 16 augusti 2012. 
  4. ^ ”Generationsmål”. Naturvårdsverket. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121017095826/http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Generationsmal/. Läst 16 augusti 2012. 
  5. ^ ”Miljökvalitetsmål”. Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/. Läst 16 augusti 2012. 
  6. ^ ”Föreskrifter”. Energimyndigheten. Arkiverad från originalet den 11 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120711033019/http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Foreskrifter/. Läst 14 augusti 2012. 
  7. ^ ”Kommunal energi och klimatrådgivning”. http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/kommunal-energi-och-klimatradgivning/. Läst 29 mars 2019. 
  8. ^ ”Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning”. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016385-om-bidrag-till-kommunal_sfs-2016-385. Läst 29 mars 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]