Hoppa till innehållet

Enskilda högskolan Stockholm

Enskilda Högskolan Stockholm
Engelskt namnUniversity College Stockholm
Motto-
Grundad1866 (nuvarande form 1993 eller strikt taget 2014)
ÄgandeformAktiebolag
RektorNiklas Holmefur
PlatsStockholm (Bromma), Sverige
Antal studerande550
Antal doktorander20
Antal lärare30
Medlemskap-
Webbplatswww.ehs.se

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS), tidigare Teologiska högskolan Stockholm (THS), är en av Equmeniakyrkan helägd enskild högskola vid Åkeshovsvägen 29 i Bromma i Stockholm, med utbildningar i teologi, religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Högskolan ligger vid Campus Bromma på Åkeshovsvägen 29 i Nockebyhov och delar campus med Bromma folkhögskola. 2018 bytte högskolan namn till Enskilda Högskolan Stockholm, med två underavdelningar: Högskolan för Mänskliga Rättigheter (HMR) och Teologiska högskolan Stockholm (THS).

Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. Den har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag. Högskolan samarbetar med högskolor och universitet i bland annat i Amsterdam, Atlanta, Chicago, Manila, New York, Washington DC och Yangon.

Vid högskolan finns en studentkår, Studentkåren vid Enskilda Högskolan Stockholm (SEHS) med omkring 550 medlemmar. Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i studentkåren, vilket det var för studenterna till och med våren 2021. Samtidigt som kårobligatoriet upphörde blev det också avgiftsfritt att vara medlem i studentkåren. Dessförinnan kostade det någon hundralapp eller två per termin (det var stundtals olika beroende på om man läste campuskurser eller distanskurser).

Utbildningsprogram[redigera | redigera wikitext]

Vid högskolans finns flera utbildningsprogram

 • Teologiska programmet på kandidat- magister- och masternivå, främst för blivande präster och pastorer, men också för andra teologiskt intresserade.
 • Religion, kultur, samhälle, ett religionsvetenskapligt program på kandidatnivå.
 • Östkyrkliga studier på kandidat- magister- och masternivå, på engelska, främst för de ortodoxa kyrkornas utbildningsbehov, i samarbete med Sankt Ignatios andliga akademi
 • Mänskliga rättigheter på kandidat- magister- och masternivå, en av landets äldsta MR-utbildningar.
 • Forskarutbildning i teologi, med forskarutbildningsämnena bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria, samt östkyrkliga studier.

Ämnesområden[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

År 1866 startade Betelseminariet i Stockholm (1966 Bromma) och Missionsskolan Vinslöv (1908 Lidingö), de båda teologiska seminarier som fram till högskolans bildande 1993 var Svenska Baptistsamfundets respektive Svenska Missionsförbundets utbildningsinstitutioner. Den nya högskolan blev möjlig genom den nationella utbildningsreform som genomfördes 1993, vilken medförde större frihet för universitet och högskolor.

Teologiska högskolan Stockholm bildades som en sammanslagning av Betelseminariet i Bromma, som var Baptistsamfundets seminarium för utbildning av pastorer, och Teologiska SeminarietLidingö som var Missionskyrkans motsvarighet. Första året delades verksamheten mellan Bromma och Lidingö, varefter hela högskolan lokaliserades till Lidingö. Efter att högskolan vuxit ur lokalerna på Lidingö byggdes nya lokaler invid Betelseminariets gamla lokaler i Bromma och dessa invigdes vid höstterminsstarten 2002.

Högskolan ägdes från början av Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet och från 2008 även av Metodistkyrkan i Sverige, vars teologiska seminarium sedan 1923 hade varit lokaliserat till Överås i Göteborg. De tre ägarsamfunden gick sedan samman och bildade en gemensam kyrka, Equmeniakyrkan.[1] Därmed blev Teologiska högskolan Stockholm den 1 januari 2014 ett av Equmeniakyrkan helägt[2] icke-vinstinriktat aktiebolag. År 2018 bytte högskolan namn till Enskilda Högskolan Stockholm med underavdelningarna Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Högskolan för Mänskliga Rättigheter (HMR).[3]

Enskilda Högskolan Stockholm har rätt att utfärda svenska examina.[4] År 1996 fick högskolan rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. År 1997 startade högskolan landets första tvärvetenskapliga utbildningsprogram i mänskliga rättigheter och 2008 beviljades högskolan tillstånd att utfärda kandidatexamen i mänskliga rättigheter. Sedan 2011 har högskolan även rätt att utfärda magister- och masterexamen i teologi[5] och sedan 2017 magister- och masterexamen i Mänskliga Rättigheter (MR). Satsningen på mänskliga rättigheter var ett utflöde av den folkrörelsetradition där de svenska frikyrkorna spelade en viktig roll för svenska folkets bildning och Sveriges demokratisering, men även i kampen för religions- och övertygelsefrihet.

År 2016 fick högskolan rätt att utfärda licentiat- och doktorsexamen. De första doktoranderna i egen regi började sin utbildning 2017, men högskolan hade då haft doktorander sedan 2008 i samverkan med andra universitet.

Bilder från Enskilda Högskolan Stockholm vid Campus Bromma[redigera | redigera wikitext]

Personal[redigera | redigera wikitext]

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

 • Mats G. Hansson (1994–1996)
 • Lennart Molin (1996–1999)
 • Valborg Lindgärde (2000–2006)
 • Owe Kennerberg (2006–2021)
 • Magnus Jegermalm (2021–2021)
 • Göran Gunner (2021–2022)
 • Niklas Holmefur (2023–)[6][7]

Professorer[redigera | redigera wikitext]

Bland professorerna finns

Lektorer i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Åke Viberg, bibelvetenskap
 • Rikard Roitto, bibelvetenskap
 • Hanna Stenström, bibelvetenskap
 • Josef Forsling, bibelvetenskap
 • Cecilia Melder, religionspsykologi
 • Sune Fahlgren, praktisk teologi
 • Anneli Winell, religionssociologi
 • Petra Carlsson, systematisk teologi
 • Joseph Sverker, systematisk teologi
 • Michael Hjälm, östkyrkliga studier
 • Göran Gunner, mänskliga rättigheter
 • Ulf Johansson Dahre, mänskliga rättigheter
 • Linde Lindkvist, mänskliga rättigheter

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]