Hoppa till innehållet

Eon (geologi)

Från Wikipedia
Geokronologi
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

En eon är den största enheten inom den geologiska tidsskalan.[1] Jordens historia är indelad i fyra eoner varav den första har mer informell status.[2]

Fyra olika eoner[redigera | redigera wikitext]

Jordens historia delas in i fyra olika eoner, där den tidigaste är hadeikum – ibland/tidigare omnämnd som en era[1] – följt av arkeikum (cirka 4 miljarder till 2,5 miljarder år sedan). Därefter kommer jordens medeltid proterozoikum (2,5 till 0,542 miljarder år sedan). Sist kommer den eonen människan själv lever i – fanerozoikum (började för 542 miljoner år sedan).[1]

Indelning[redigera | redigera wikitext]

En eon delas sedan i olika eror.

PaleoproterozoikumMesoproterozoikum

HadeikumArkeikumProterozoikumFanerozoikumprekambrium


Geologins hierarkiska system
enligt Internationella stratigrafiska kommissionen[3]
Lagerföljder inom
kronostratigrafi [4]
Tidsintervall inom
geokronologi
Ändelser för
svenska namn
Exempel Antal namngivna
Supereon - Prekambrium 1 supereon
Eonotem Eon -ikum Arkeikum 4 eoner
Eratem Era -ikum Kenozoikum 10 eror
System Period -ogen, -ium, - Neogen, Kambrium, Jura 22 perioder
Serie Epok -ocen, - Eocen, Wenlock 37 epoker
Etage Ålder - Flo, Sandby 95 åldrar
Kronozon Kron - Inga officiella

Standardiserad uppdelning
Lagerföljder inom
kronostratigrafi
Tidsintervall inom
geokronologi
Exempel Kommentar
Övre Yngre Övre jura = Yngre jura Nya sedimentlager hamnar överst
Mellersta Mellersta Mellersta jura
Undre Äldre Undre jura = Äldre jura De äldsta sedimenten ligger underst

Referenser[redigera | redigera wikitext]