Equmenia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Equmenia
Förbunds­ordförande Joakim Lundqvist[1]
Generalsekreterare Carin Dernulf
Grundat 1 september, 2007
Huvudkontor Equmenias nationella kansli finns i Ekumeniska centret, Alvik
Antal medlemmar 30 000 (2013)
Typ av förbund Kristen ungdomsorganisation

Equmenia (uttalas ekume'nia) är en kristen barn- och ungdomsorganisation som verkar inom Equmeniakyrkan[2] (i logotypen anger man equmenia med ett litet e, men i vanlig text skriver de namnet enligt skrivreglerna).[3]

Equmenias syfte är enligt stadgarna[4] bland annat att:

 • Förmedla evangelium om Jesus Kristus till barn och unga.
 • Hjälpa människor till personlig kristen tro och till gemenskap och medlemskap i en kristen församling.
 • Visa på individens unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela Guds skapelse, genom engagemang i samhälls- och kulturliv.
 • Genom en mångfald av arbetssätt, en bredd av kristna traditioner och olika uttryckssätt, anta Jesu utmaning om att bli ett genom att verka för Kristi kyrkas synliga enhet.

Organisationen har cirka 450 föreningar med tillsammans över 30 000 medlemmar i Sverige.[5] Equmenia, genom Equmeniascout (före detta SMU Scout) är Sveriges största samverkansorganisation i den nya scoutorganisationen Scouterna med cirka 10 000 medlemmar.[6]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Equmenia (inledningsvis kallat Vision om enhet[7]) bildades den 17 november 2007 av de tre ungdomsorganisationerna Metodistkyrkans ungdomsförbund (MKU), Svenska baptisternas ungdomsförbund (SBUF) och Svenska missionskyrkans ungdom (SMU).[8] Den konstituerande riksstämman hölls 2007 i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Den första ordinarie riksstämman hölls i juni 2008 på Svenska Mässan i Göteborg.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Lokalförening och medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Som lokalförening räknas förening eller fristående grupp som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i nära koppling till en församling inom Equmeniakyrkan eller annan kristen församling.[9] Som medlem räknas den som är medlem i en av Equmenias lokalföreningar.[10]

Riksstämma[redigera | redigera wikitext]

Riksstämman är Equmenias högsta beslutande organ och hålls varje höst. Till riksstämman får alla föreningar skicka ombud som tillsammans beslutar om budget och verksamhetsplan för kommande år. Riksstämman väljer styrelse och ordförande, tar ställning till inkomna motioner och mycket annat.

Styrelse[redigera | redigera wikitext]

Equmenias styrelse[11] består av åtta ledamöter och en heltidsarvoderad ordförande. Styrelsen är ansvarig för Equmenias verksamhet och budget mellan riksstämmorna. Ordförande för Equmenia är sedan 2014 Joakim Lundqvist. Tidigare ordförande är Johan Arenius och Ida Hennerdal.

Strategiska arbetsgrupper[redigera | redigera wikitext]

För att behandla vissa områden finns särskilda ideella så kallade Strategiska arbetsgrupper (Stag). På nationell nivå finns Scoutstaget, Pulsstaget, Barn- och ungdomsstaget, Internationella staget, samt Staget för kreativa uttryck. Scoutstaget har en särställning, dels genom att det är det enda staget där Equmenias ordförande alltid sitter med och dels genom att det leder Equmeniascouts arbete och därmed också ansvarar för samarbetet med riksorganisationen Scouterna (före detta SSR).[12]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Equmenias verksamhet bygger på fyra inriktningsmål:[13]

 1. Att genom socialt engagemang, drivna av Jesus kärlek, i större utsträckning möta behov i samhället.
 2. Att bli fler medlemmar i lokalföreningarna och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, så att fler barn och ungdomar kommer till tro på Jesus och väljer att leva i hans efterföljelse.
 3. Att bli den nationella organisation som på bästa sätt svarar upp mot föreningarnas behov. Equmenia skall vara smidig och funktionell i sin struktur, efterfrågad och använd av sina lokala föreningar.
 4. Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud givit.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Equmenia: Välkommen Joakim Lundqvist som Equmenias nya ordförande! 2014-05-26 Läst 2014-05-27
 2. ^ ”Vad är Equmenia”. Equmenia. http://web.archive.org/web/20130729123526/http://www.equmenia.se/om-equmenia/vad-ar-equmenia/. Läst 17 mars 2016. 
 3. ^ ”Grafisk manual - Logotyp”. Equmenia. 13 november 2013. http://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Equmeniagrafiskmanual1309171.pdf. Läst 22 mars 2016. 
 4. ^ Stadgar för Equmenia
 5. ^ [1] Equmenia.se 2013-08-20
 6. ^ ”Equmenia | Scoutservice”. www.scoutservice.se. http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/var-organisation/sa-ar-karerna-anslutna/equmenia/. Läst 27 maj 2016. 
 7. ^ Rapport om Vision om enhet
 8. ^ ”Equmenia föreslås som namn på federationen”. Svenska Missionskyrkans Ungdom. 2007. http://www.smu.se/templates/Page.aspx?id=4229. Läst 12 januari 2008. 
 9. ^ [2] Equmenias stadgar § 2.1
 10. ^ [3] Equmenias stadgar § 2.2
 11. ^ Equmenias styrelse
 12. ^ Equmenia - Struktur
 13. ^ Equmenia - Fyra inriktningsmål

Källor[redigera | redigera wikitext]