Erasmus Student Network

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Erasmus Student Network eller ESN är ett europeiskt studentförbund vars mål är att främja och utveckla internationellt studentutbyte. Det består av över 12 000 medlemmar från 338 lokala sektioner i 34 länder vid högskolor och universitet. ESN är organiserat på lokal, nationell och internationell nivå. Totalt når ESN cirka 150 000 internationellt sinnade studenter. (Vid årsskiftet 2007-2008.)[1]

ESN:s mål är att främja den sociala och personliga integrationen av internationella studenter, med fokus på utbytesstudenter. De lokala ESN-sektionerna erbjuder direkt hjälp och annan värdefull information för utbytesstudenterna vid deras universitet och högskolor. Med ESN:s hjälp kan de nyanlända internationella studenterna enklare anpassa sig i deras nya miljö så att de kan utnyttja sitt utbyte på bästa möjliga sätt. ESN representerar också de internationella studenternas behov och förväntningar lokalt, nationellt och internationellt. Även anskaffande av relevant information om akademiska utbytesprogram och studentrörlighet tillhör ESN:s verksamhetsområde.

ESN:s sex grundstenar[redigera | redigera wikitext]

 • ESN arbetar i utbytesstudenternas intresse.
 • ESN arbetar för att förbättra den sociala och praktiska integrationen av utbytesstudenter.
 • ESN representerar utbytesstudenternas behov och förväntningar lokalt, nationellt och internationellt.
 • ESN tillgodoser relevant information om akademiska utbytesprogram och ESN-resurser.
 • ESN arbetar med uppföljning av hemvändande studenter.
 • ESN bidrar med utvärdering av olika utbytesprogram.

ESN:s historia[redigera | redigera wikitext]

1987 blev en plan om att uppnå ett omfattande mobilt utbyte för akademiska utbildningar godkänt av Europeiska Gemenskapen, EG (nuvarande EU). En del av detta var det så kallade Erasmusprogrammet, ett utbytesprogram för att erbjuda studenter att tillbringa en del av sin utbildning i andra länder.

Erasmus rådet bjöd sedan 1989 in 32 före detta Erasmusstudenter för en utvärderingsmöte i Gent i Belgien. Mötet blev startpunkten för ESN. Problemen som hade uppenbarats vid mötet blev huvuduppgifterna att arbeta med för grundarna av ESN. Den grundläggande idén bakom organisation blev studenter som hjälper studenter, vilket fortfarande är det viktigaste mottot för Erasmus arbete.

ESN-sektioner bildades vid olika europeiska universitet och med ekonomisk hjälp från EG. I oktober 1990 grundades ESN International vid ett möte i Köpenhamn i Danmark med 49 deltagare från nästan samtliga EG:s medlemsstater. ESN International registrerades som organisation under dansk lag (2005 omregistrerades organisationen under belgisk lag). Desiree Majoor från Utrecht i Nederländerna blev ESN:s först president.

ESN idag[redigera | redigera wikitext]

Organisation har växt år för år och 1994 hade ESN 60 sektioner i 14 länder. Tio år senare, 2004, bestod ESN av 170 sektioner i och utanför Europa, från Norden i norr till Marocko i söder. Ny teknologi har signifikant förbättrat samarbetet mellan sektionerna och ofta förekommande möten har stärkt banden mellan ESN medlemmar, samtidigt som det tjänar som en möjlighet att utbyta idéer och arbeta tillsammans för en bättre framtid. Idag, i början av 2010, består ESN av 342 sektioner i 34 länder.

Pallomeri[redigera | redigera wikitext]

Inom ESN används ofta hälsningen “Pallomeri”. Ordets härstammar från det finska ordet för bollhav. Hos ESN har ordet fått symbolisera den känsla som organisation bär med sig. Även en engelsk akronym har skapats för ordet:

 • Pan-European - Paneuropeisk
 • Association - Förening
 • Leading - Som leder
 • Local - Lokala
 • Organizations - Organisationer
 • Making - Till att göra
 • Erasmus - Erasmus
 • Richer - Rikare
 • Inside - Inifrån

Även en sång och en musikvideo har skapats om ordet och känslan Pallomeri.

ESN:s struktur[redigera | redigera wikitext]

ESN består av tre nivåer; en lokal, en nationell och en internationell.

Den lokala nivån[redigera | redigera wikitext]

På den lokala nivån finns den direkta kontakten med utbytesstudenterna. ESN:s sektioner organiserar aktiviteter och introduktionsprogram, och representerar utbytesstudenterna och deras intressen gentemot de akademiska institutionerna och lokala myndigheter. Tillsammans formerar ESN:s alla sektionerna "Annual General Meeting" (AGM), ESN:s årsmöte och högsta beslutande organ.

Den nationella nivån[redigera | redigera wikitext]

På den nationella nivån representeras utbytesstudenterna och deras intressen gentemot nationella myndigheter. Det är de lokala sektionerna inom ESN:s medlemsländer som tillsammans möts vid nationella plattformar (NP), och utkomsten vid dessa möten företräds av en så kallad nationell representant (NR). NR representerar de lokala sektionerna från ett land både vid ESN-möten på internationell nivå och gentemot utomstående organ, samtidigt som tillgodoser informationsflödet mellan den internationella nivån och den lokala sektionerna.

I Sverige finns det idag, i april 2010, tolv medlemssektioner som tillsammans bildar ESN Sverige. ESN Sverige verkar, liksom ESN International, för de internationella studenternas välbefinnande.

Den internationella nivån[redigera | redigera wikitext]

På den internationella nivån har ESN regelbundna möten med internationella myndigheter och organisationer där man diskuterar utbytesstudenterna och deras intressen. Styrelsen är det verkställande organen hos ESN International. De nationella representanterna från ESN:s medlemsländer bildar tillsammans ”Council of National Representatives” (CNR), som är ESN:s konsultgivande organ.

ESN Sea Battle[redigera | redigera wikitext]

ESN Sea Battle är en studentkryssning som inträffar två gånger om året, vanligtvis i november och april. Ungefär 2000 studenter från Sverige, Danmark, Norge, Lettland, Estland och Litauen deltar i kryssningen. Under kryssningen anordnas alla möjliga aktiviteter; speed dating, music quiz, karaoke, livemusik och en massa andra roliga aktiviteter. Kryssningen brukar vara höjdpunkten för många av utbytesstudenterna som studerar vid något av lärosätena som ESN är verksamma vid. ESN Sverige är huvudorganisatör för kryssningen. ESN Sea Battle har en egen hemsida ESN Sea Battle

Internationella projekt[redigera | redigera wikitext]

Prime[redigera | redigera wikitext]

ESN arbetar aktivt med projektet Prime vars syfte är att studenter som läst kurser utomlands ska kunna få alla sina poäng tillgodoräknade och erkända vid sitt hemuniversitet. Detta är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen.

Exchangeability[redigera | redigera wikitext]

Exchangeability är ett projekt ESN arbetar med för att försöka främja möjligheten för handikappade studenter att delta på alla aktiviteter som anordnas av sektionerna. Det långsiktiga målet är att försöka ge fler handkippade studenter chansen att studera som utbytesstudenter.

Presidenter[redigera | redigera wikitext]

Svenska ordförande[redigera | redigera wikitext]

 • Safi Sabuni - Växjö 2013-2014
 • Jonathan Jelves - Lund 2012-2013
 • Emre Emirlioglu - Stockholm KTH 2011-2012
 • Marilyn Klarin - Växjö 2011
 • Johan Ström - Kalmar 2010-2011
 • Håkan Berg - Uppsala 2010-2010
 • Elin Dahlgren - Linköping 2009-2010
 • Andrea Laestadius - Lund 2008-2009
 • Kawin Mårtensson - Linköping 2007-2008
 • Jonas Tufvesson - Örebro 2006-2007
 • Veronica Hallsenius Lindhe Örebro 2005-2006
 • Cristian Franzén - KTH 2004-2005
 • Louise Kihlborg - Linköping 2003-2004
 • Markus Friberg - Linköping 2002-2003
 • Anna Sönsteby Alstermark SUS 2001-2002
 • Svante Edqvist Halmstad 2000-2001
 • Helene Jonsson Linköping 1999-2000

AGM[redigera | redigera wikitext]

Svenska årsmöten[redigera | redigera wikitext]

Svenska sektioner[redigera | redigera wikitext]

Tidigare medlemmar[redigera | redigera wikitext]

Finländska sektioner[redigera | redigera wikitext]

Medlemsländer[redigera | redigera wikitext]

Land Antal sektioner Hemsida
Azerbajdzjan 1
Belgien 7 ESN Belgien
Bosnien och Herzegovina 1
Bulgarien 4
Cypern 1
Danmark 4
Estland 5 ESN Estland
Finland 15
Frankrike 20 ESN Frankrike
Grekland 8
Irland 1
Island 1
Italien 41 ESN Italien
Lettland 1
Litauen 7
Nederländerna 15 ESN Nederländerna
Nordmakedonien 5
Norge 8
Polen 31
Portugal 7
Rumänien 6
Schweiz 14 ESN Schweiz
Slovakien 5
Slovenien 5
Spanien 27 ESN Spanien
Sverige 11 ESN Sverige
Storbritannien 13
Tjeckien 11
Turkiet 26
Tyskland 25 ESN Tyskland
Ukraina 1
Ungern 11
Österrike 17 ESN Österrike

Referens Lista[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Erasmus Student Network - ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 oktober 2010. https://web.archive.org/web/20101012165133/http://www.esn.org/content/what-esn. Läst 16 oktober 2010. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]