Erik Jöransson Tegel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Erik Jöransson Tegel
Litografi av Johan Henric Strömer.

Erik Jöransson Tegel, född 1563, död 12 februari 1636, var en svensk ämbetsman och historiker.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Erik Jöransson Tegel var son till Jöran Persson och Anna Andersdotter och återtog faderns förlorade adelsnamn när han skrevs in på riddarhuset 1627. Hertig Karl, som tog hand om familjen efter Jöran Perssons avrättning, bekostade hans universitetsstudier i Tyskland och använde honom sedan i sitt kansli. Där fick han bland annat tjänstgöra som statsåklagare vid den process som föregick Linköpings blodbad och sändes som spion till Danmark och Polen.

Tegel är mest känd som författare till en krönika över Gustav Vasa (1597-1604; tryckt 1622), skriven på Karl IX:s uppdrag. I texten citeras och refereras mängder av dokument från det kungliga kansliet som senare gått förlorade.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

  • Then stoormechtige, högborne furstes och christelighe herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia, vthi twå deeler författad. Stockholm: Erik Jöransson Tegel. 1622. Libris 2520168 
  • Breviarium Gustavianum. Thet är: ett kort vthtogh aff k. Gustaffz den förstes historia, begynnandes på thet åhret 1518 ... först wijdlöfftigt sammanskrifwen aff fordom ... Erich Jörenson Tegell, och åhr, 1622. in folio aff trycket vthgången: men nu kortteligen extraherat, och vthi thenna mindre form, bracht: medh ett ympnigt åhrs register: aff Christopher L: Grubb. .... Tryckt i Linköpingh aff Daniel Kämpe. Åhr 1671.. 1671. Libris 2520171 
  • Konung Erics den XIV:des historia, som förtäljer desz merckwerdiga handlingar, men i synnerhet de emot Sweriges då warande fiender förda krig, sammanskrefwen af framledne ståthållaren och cammar-rådet Eric Jöransson Tegel ... men nu: först af desz handskrift i allment tryck, jemte anmerkningar och et fullkomligit register, utgifwen af Anders Anton von Stiernman. Stockholm, trykt hos Lorentz Ludw. Grefing, på des egen bekostnad. 1751.. Stockholm. 1751. Libris 2408678 
  • Schück Henrik, Tegel Erik Jöransson, red (1915). Äldre svenska biografier. 1/2. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1915: Program; 1. Uppsala. Libris 2953760  - Häri ingår: Tegel, Erik Jöransson: Sweriges Rijkes laghwunna meen edige ertz förrädares Johannis Messenii oredelige bedriffter, falska eeder, och förrädelige handlingar, ... - Utgiven av Henrik Schück.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Ljung, Sven Johan Gustaf (1939). Erik Jöransson Tegel: en biografisk-historiografisk studie. Lund: Gleerups. Libris 895487 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]