Etableringsersättning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Etableringsersättning[1] är en ersättning som utbetalas i Sverige till nyanlända flyktingar för att dessa inte ska vara hänvisade till försörjningsstöd. En nyanländ är i Sverige en flykting som har fått uppehållstillstånd och inte längre är asylsökande, men som fortfarande omfattas av lagen om etableringsinsatser (normalt 2–3 år).[2][3][4] Bidraget riktar sig enbart till personer i arbetsför ålder som fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. I väntan på beslut får asylsökande istället ett avsevärt lägre bidrag enligt Lagen om mottagande av asylsökande.

Etableringsersättningen beslutas om av Försäkringskassan om den nyanlände deltar i etableringsprogrammet hos arbetsförmedlingen. Etableringsprogrammet syftar till att den nyanlände flyktingen ska närma sig arbetsmarknaden och kunna skaffa sig egen försörjning. För att ha rätt till etableringsersättning måste den nyanlände flyktingen medverka till och följa etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är på heltid. De som inte är berättigade till etableringsersättning eller inte klarar sig på den ersättning de får är hänvisade till försörjningsstöd.

Etableringsersättningen består av:

  • Ett grundbelopp per nyanländ flykting i arbetsför ålder. Beloppet är 308 kronor per vardag år 2020.
  • Barntillägg för hemmavarande barn till den nyanlände flyktingen om 800 kr per månad och barn som inte har fyllt 11 år och 1 500 kronor per barn som har fyllt 11 år (år 2020). Tillägget utbetalas endast för de tre äldsta barnen om man har fler barn.[5]
  • Bostadsersättning som kan beviljas nyanlända flyktingar som inte delar bostad. Bostadsersättning betalas ut för bostadskostnad som överstiger 1 800 kronor per månad, och kan högst uppgå till 3 900 kronor.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]