Etnografi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Etnografi, (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva), är en vetenskaplig metod för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.

När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet, kallas det netnografi.

Etnografin baserar sig på den holistiska uppfattningen att olika aspekter av en företeelse inte kan förstås och analyseras oberoende av varandra.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Vissa[vem?] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas administrationer i de koloniserade länderna avgav om den inhemska befolkningen.

Under 1900-talet växte socialantropologin fram genom etnografin.

Se även[redigera | redigera wikitext]