Hoppa till innehållet

Europakooperativ

Från Wikipedia

Ett europakooperativ[1][2][3][4][5] eller europaandelslag[6][7] (latin: Societas cooperativa Europaea, SCE) är en europeisk associationsform för att bedriva gränsöverskridande verksamhet som andelslag eller ekonomisk förening inom Europeiska unionen. Bolagsformen möjliggör för kooperativa företag att verka inom hela unionen utan att göra bolagsregistreringar i varje enskild medlemsstat.[8] Bolagsformen regleras genom förordning (EG) nr 1435/2003 (SCE-förordningen), som trädde i kraft den 2006.

Ett europaandelslag ska registreras i den medlemsstat där det har sitt säte. Om det har sitt säte i Sverige ska det till exempel registreras hos Bolagsverket. Ett europakooperativs firma måste börja eller sluta med förkortningen SCE.[9]

Ett europakooperativ kan bildas av fysiska eller juridiska personer från minst två olika EES-stater på följande sätt[9][10]:

 • Minst fem fysiska personer från minst två olika EES-stater.
 • Minst fem personer och en juridisk person som omfattas av lagstiftningen i minst två medlemsstater.
 • Genom att slå samman minst två juridiska personer med verksamhet i minst två olika medlemsstater.
 • Genom sammanslagning eller omvandling av kooperativ från minst två olika medlemsstater till en europeisk kooperativ förening.
 • Omvandlingen av ett befintligt kooperativ med filial eller dotterbolag i minst en annan medlemsstat har pågått i minst två år.

Minsta andelskapital i ett europaandelslag är 30 000 euro[11][9] (~310 000 SEK, växelkurs/2021), vilket måste vara närvarande senast fem år efter dess bildande[12]. Ett europakooperativ kan också starta med ett andelskapital på 7 500 euro (~77 265 SEK, växelkurs/2021), vilket är 25 % av andelskapitalet [12]. Femårsregeln som nämns ovan innebär att ett europaandelslag måste ta upp de återstående 22 500 euro (~231 771,44 SEK växelkurs/2021) i sitt andelskapital under en femårsperiod [12]. Ett europakooperativ kan också verka genom ett dotterbolag[13].

Europaandelsbank

[redigera | redigera wikitext]

Ett europaandelslag som bedriver bankverksamhet kallas europaandelsbank (på rikssvenska europamedlemsbank eller europeiska bankkooperativ och europeiska kooperativa banken)[14][15]. De är som företagsklassificeringar det företags- och organisationsdatasystem som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen[15]. Motsvarande andra termer för europaandelsbank på andra språk är european co-operative bank (på brittisk engelska) och eurooppaosuuspankki (på finska)[15]. Inget europeiskt bankkooperativ finns i listan över befintliga företag för 2014[16].

 1. ^ ”Lag (2006:595) om europakooperativ”. lagen.nu. https://lagen.nu/2006:595. Läst 6 november 2021. 
 2. ^ ”Förordning (2006:922) om europakooperativ”. lagen.nu. https://lagen.nu/2006:922. Läst 6 november 2021. 
 3. ^ Sveriges riksdag (2006). ”Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006477-om-arbetstagarinflytande-i_sfs-2006-477. Läst 13 december 2021. 
 4. ^ ”Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)”. Europeiska unionens officiella tidning. 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1435&qid=1637690272686. Läst 23 november 2021. 
 5. ^ ”Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande”. Europeiska unionens officiella tidning. 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0072&qid=1637690418614. Läst 23 november 2021. 
 6. ^ ”Lag om europaandelslag 19.10.2006/906”. Finlands riksdag / Finlex.fi. 19 oktober 2006. https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060906. Läst 6 november 2021. 
 7. ^ ”Lag om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar 13.8.2004/758”. Finlands riksdag / Finlex.fi. 13 augusti 2004. https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040758. Läst 1 november 2021. 
 8. ^ Bolagsverket: Europakooperativ
 9. ^ [a b c] ”Sammanfattning om europeiska kooperativa föreningar”. EUR-Lex. https://lagen.nu/2006:595. Läst 14 december 2021. 
 10. ^ Rådets förordning (EG) nr 1435/2003, KAPITEL 1, Artikel 2, ett citat: "1. En SCE-förening får bildas"
 11. ^ Rådets förordning (EG) nr 1435/2003, KAPITEL 1, Artikel 3
 12. ^ [a b c] Rådets förordning (EG) nr 1435/2003, KAPITEL 1, Artikel 4, ett citat. "4. Andelar som ges ut i utbyte mot kontantinsatser skall på dagen för andelsteckningen betalas med lägst 25 % av det nominella värdet. Resterande belopp skall betalas inom högst fem år såvida inte en kortare period föreskrivs i stadgarna."
 13. ^ Rådets förordning (EG) nr 1435/2003, KAPITEL 1, Artikel 1, ett citat: "3. [..] En SCE-förening får bedriva sin verksamhet genom ett dotterföretag."
 14. ^ Artjoki, Jyri (2018). ”Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona” (på finska). En miniatyravhandling, PDF (Jyväskylä universitet: Institutionen för samhällsvetenskap och filosofi / Sällskapet Pellervo): sid. 3. https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/12/Eurooppaosuuskunta-alustaosuuskuntien-yhtiomuotona.pdf. ”Översättning: "Europaandelsbank är ett europeiska kooperativa föreningen som ägs av dess medlemmar och att driva bankverksamhet.", ursprunglig källtext: "Eurooppaosuuspankki on jäsentensä omistama pankkitoimintaa harjoittava eurooppaosuuskuntamuotoinen liikeyritys."”. 
 15. ^ [a b c] Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen. ”Företags- och organisationsdatasystem (FODS) / YTJ” (på svenska, finska och engelska). Obs. – europaandelslag är en av de företagsformer som finns i listan.. tietopalvelu.ytj.fi. https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx?kielikoodi=2. Läst 14 december 2021. 
 16. ^ ”List of European Cooperatives (SCE) (PDF” (på engelska och tyska). PDF. Europäisches Institut GmbH, Libertas – European Institute / Institut européen. 2012. http://libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf. Läst 14 december 2021. 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]


Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.