Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) är en finansiell mekanism som syftar till att bevara den finansiella stabiliteten i euroområdet. Den upprättades genom ett avtal som antogs den 7 juni 2010,[1] efter en överenskommelse mellan euroområdets finansministrar den 9 maj 2010.[2] Faciliteten, som upprättades för en period av tre år, tillät till en början utlåning av 440 miljarder euro (senare 780 miljarder euro) till euroländer som inte längre kan låna från marknaden eller på annat sätt är utsatta för mycket stränga omständigheter. EFSF finansieras genom garantier som ges av euroområdets stater i proportion till deras kapitalandelar i Europeiska centralbanken. För varje enskild utlåning fastställs de exakta andelarna som varje euroland bidrar med.[2] De medlemsstater som beviljas lån genom EFSF måste betala tillbaka pengarna med ränta.[3] Vid sidan av EFSF existerar även Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), som står under Europeiska kommissionens kontroll och innefattar ytterligare 40 miljarder euro. EFSF är tänkt att ersättas av en permanent mekanism, Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), under 2013.

EFSF administreras av ett bolag, vars säte finns i Luxemburg. Detta bolag omfattas inte av de ordinarie bestämmelserna om finansiella institutioner i Luxemburg.[2]

Under hösten 2011 ratificerade euroområdets medlemsstater en ändring av EFSF:s ramavtal. Förändringen innebar att EFSF utökades från 440 miljarder euro till 780 miljarder euro. Den 13 oktober 2011 hade förslaget godkänts av hela euroområdet, och den modifierade EFSF-överenskommelsen trädde i kraft den 18 oktober 2011. Genom modifieringen inkluderades även Estland, som införde euron som valuta den 1 januari 2011, i mekanismen.[4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

EFSF inrättades som en konsekvens av finanskrisen 2008–2009 och den efterföljande skuldkrisen i Europa 2010–2011. Under våren 2010 ökade misstron kring den ekonomiska situationen i framför allt eurolandet Grekland, vilket resulterade i ökade räntor på finansmarknaden för grekiska statsobligationer. På grund av den allt högre räntan på finansmarknaden, tvingades Grekland slutligen begära finansiell assistans från övriga euroområdet, Europeiska unionen och Internationella valutafonden. Under våren 2010 utarbetades ett bilateralt nödlån till Grekland. För att garantera övriga euroområdets finansiella stabilitet, beslutade euroområdets finansministrar inom rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 9 maj 2010 att inrätta EFSF, med möjlighet att utfärda obligationer motsvarande 440 miljarder euro. EFSF erhöll högsta kreditvärdighet,[5] men nedgraderades till AA+ av Standard & Poor's den 16 januari 2011.[6] Den 7 juni 2010 slöts ett ramavtal mellan euroområdets medlemsstater om EFSF.[1]

EFSF var i full drift den 4 augusti 2010. Faciliteten kommer att vara verksam fram till den 30 juni 2013, och därefter endast administrera eventuella lån som ännu inte betalats tillbaka.[7] En permanent mekanism kunde inte upprättas, främst på grund av att det inte ansågs förenligt med Europeiska unionens fördrag. Därför antog Europeiska rådet i mars 2011 ett förslag till fördragsändring, som kommer att möjliggöra etablerandet av Europeiska stabilitetsmekanismen.

I november 2010 blev det klart att Irland som första medlemsstat behövde ta del av lån från EFSF. Euroområdets finansministrar godkände ansökan den 21 november 2010.[8] Den 25 januari 2011 utfärdades de första obligationerna av EFSF och den 1 februari 2011 erhöll Irland den första delen av nödlånet.[9][10] I april 2011 stod det klart att även Portugal behövde ta del av lån från EFSF,[11] vilket godkändes av Ekofinrådet den 17 maj 2011.[12]

Funktion och befogenheter[redigera | redigera wikitext]

EFSF har möjlighet att utfärda obligationer motsvarande 780 miljarder euro genom garantier från euroområdets medlemsstater. Varje eurolands åtagande står i proportion till dess kapitalandel i Europeiska centralbanken (ECB). Endast euroländer som inte kan låna från marknaden eller på annat sätt är utsatta för mycket stränga omständigheter kan ta del av lån från EFSF.

Förfarandet för beviljande av lån inleds med att en medlemsstat begär hjälp från EFSF. Landet måste utarbeta ett program tillsammans med Europeiska kommissionen och Internationella valutafonden (IMF). Därefter måste programmet godkännas med enhällighet av eurogruppen, det vill säga euroområdets finansministrar, och ett samförståndsavtal slutas. Detta sker endast om den ansökande medlemsstaten inte kan låna från marknaden med acceptabla räntor. Innan eurogruppen kan fatta beslut, måste förslaget behandlas i varje euroland. I alla medlemsstater utom Finland är det regeringen som beslutar om ett lån ska godkännas eller inte. I Finland krävs beviljande istället av parlamentet.[13] Utarbetandet av ett stödprogram tar tre till fyra veckor, och innefattar bland annat att kommissionen, IMF och ECB skickar experter till medlemsstaten. När väl eurogruppen har godkänt lånet, tar det ett par arbetsdagar för EFSF att distribuera lånet.<källa saknas>

Lånegarantier[redigera | redigera wikitext]

Ursprunglig överenskommelse Modifierad överenskommelse
Lånegarantier
(miljoner euro)
Procentandel € per capita Lånegarantier
(miljoner euro)
Procentandel € per capita
 Belgien 15 292,18 3,48 % 1 423,71 27 031,99 3,47 %
 Cypern 863,09 0,20 % 1 076,68 1 525,68 0,20 %
 Estland 1 994,86 0,26 %
 Finland 7 905,20 1,80 % 1 484,51 13 974,03 1,79 %
 Frankrike 89 657,45 20,38 % 1 398,60 158 487,53 20,32 %
 Grekland 12 387,70 2,82 % 1 099,90 21 897,74 2,81 %
 Irland 7 002,40 1,59 % 1 549,97 12 378,15 1,59 %
 Italien 78 784,72 17,91 % 1 311,10 139 267,81 17,86 %
 Luxemburg 1 101,39 0,25 % 2 239,95 1 946,94 0,25 %
 Malta 398,44 0,09 % 965,65 704,33 0,09 %
 Nederländerna 25 143,58 5,71 % 1 525,60 44 446,32 5,70 %
 Portugal 11 035,38 2,51 % 1 037,96 19 507,26 2,50 %
 Slovakien 4 371,54 0,99 % 807,89 7 727,57 0,99 %
 Slovenien 2 072,92 0,47 % 1 009,51 3 664,30 0,47 %
 Spanien 52 352,51 11,90 % 1 141,75 92 543,56 11,87 %
 Tyskland 119 390,07 27,13 % 1 454,87 211 045,90 27,06 %
 Österrike 12 241,43 2,78 % 1 464,86 21 639,19 2,77 %
Europeiska unionen Euroområdet 440 000,00 100,00 % 1 339,02 779 783,14 100,00 %

Beviljade lån[redigera | redigera wikitext]

Beviljat lån
(miljoner euro)
Effektiv ränta Teckningsdatum Förfallodatum Amortering
 Irland 3 600,00 5,90 % 2011-02-01 2016-07-18 amorteringsfritt
 Portugal 3 700,00 6,08 % 2011-06-22 2021-07-05 amorteringsfritt
 Portugal 2 200,00 5,32 % 2011-06-29 2016-12-05 amorteringsfritt
 Irland 3 000,00 3,79 % 2011-11-10 2022-02-04 amorteringsfritt

Administration och organisation[redigera | redigera wikitext]

EFSF administreras av ett bolag med säte i Luxemburg. Bolaget lyder inte under Luxemburgs lagar om finansiella institut. Verkställande direktör för bolaget är den tyske ekonomen Klaus Regling, som tidigare har jobbat bland annat inom Internationella valutafonden och som generaldirektör för generaldirektoratet för ekonomi och finans. EFSF:s styrelse består av representanter från hela euroområdet. Både Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken har rätt att utse observatörer som får närvara vid styrelsens sammanträden. Trots att EFSF inte är underkastat kontroll av Europaparlamentet, förväntas faciliteten samarbete nära med relevanta kommittéer och utskott inom EU.<källa saknas>

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”EFSF FRAMEWORK AGREEMENT” (på engelska). Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. 2010-06-07. http://www.efsf.europa.eu/attachments/efsf_framework_agreement_en.pdf. Läst 2011-05-12. 
 2. ^ [a b c] ”The statistical recording of operations undertaken by the European Financial Stability Facility” (på engelska). Eurostat. 2011-01-27. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-27012011-AP/EN/2-27012011-AP-EN.PDF. Läst 2011-05-12. 
 3. ^ ”Are the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) and European Financial Stability Facility (EFSF) and euro-area assistance to Greece and Ireland not just bail-outs, which are ruled out by the Lisbon Treaty?” (på engelska). Europeiska kommissionen. 2011-02-10. http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/q_and_a_2_en.htm#2.5. Läst 2011-04-18. 
 4. ^ ”Estonia: Estonia should accede to EFSF and ESM by end of June” (på engelska). PNB Company. 2011-05-04. http://www.pnb.pl/clientarea/cee-businessline/224152-estonia_estonia_should_accede_to.html. Läst 2011-05-12. 
 5. ^ ”About EFSF” (på engelska). Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm. Läst 2011-05-12. 
 6. ^ ”Eurozone bail-out fund loses triple A rating” (på engelska). EUobserver. 2012-01-16. http://euobserver.com/19/114904. Läst 2012-01-16. 
 7. ^ ”Key figures” (på engelska). Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten. http://www.efsf.europa.eu/about/key-figures/index.htm. Läst 2011-05-12. 
 8. ^ ”Ireland applies for €90bn bail-out as eurozone trembles” (på engelska). EUobserver. 2010-11-22. http://euobserver.com/19/31321. Läst 2010-11-26. 
 9. ^ ”First EFSF bond issue on Tuesday” (på engelska). EUbusiness. 2011-01-24. http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-finance.89t. Läst 2011-05-12. 
 10. ^ ”First EFSF Bond Issue Sees Strong Demand From Asian Nations” (på engelska). RTT News. 2011-01-26. http://www.rttnews.com/Content/EuropeanEconomicNews.aspx?Node=B2&Id=1535726. Läst 2011-05-12. 
 11. ^ ”Portuguese caretaker bail-out raises question of democratic legitimacy” (på engelska). EUobserver. 2011-04-07. http://euobserver.com/9/32138. Läst 2011-04-09. 
 12. ^ ”Economic and Financial Affairs” (på engelska). Europeiska unionens råd. 2011-05-17. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122072.pdf. Läst 2011-05-17. 
 13. ^ ”Finland may block Portugal bailout, official warns” (på engelska). Eur-Activ.com. 2011-04-14. http://www.euractiv.com/en/euro-finance/finland-may-block-portugal-bailout-official-warns-news-504070. Läst 2011-04-14. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.