Europeiska in- och utresesystemet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Europeiska in- och utresesystemet (engelska: European Entry-exit system, EES) är ett datasystem som är under uppbyggnad inom Schengensamarbetet. Systemet kommer att digitalisera dagens in- och utresestämplar som placeras i resehandlingarna (pass) för tredjelandsmedborgare som inte åtnjuter fri rörlighet eller innehar ett uppehållstillstånd.

Med det nuvarande stämpelsystemet placeras en inresestämpel i passet varje gång en tredjelandsmedborgare reser in i Schengenområdet för en kortare vistelse (maximalt 90 dagar under en 180-dagarsperiod). Vid utresa kontrolleras att personen i fråga inte har uppehållit sig i Schengenområdet längre än tillåtet och därefter placeras en utresestämpel i passet. Eftersom det inte finns något gemensamt register över in- och utresestämplarna, går det inte att identifiera personer som uppehåller sig i Schengenområdet längre än vad de får förrän de själva försöker att resa ut ur området.

Europeiska in- och utresesystemet kommer att möjliggöra för de nationella myndigheterna att kontrollera vilka personer som uppehåller sig för länge inom Schengenområdet eftersom all information om in- och utresor kommer att lagras i en gemensam databas, istället för, som idag, i form av stämplar i passen. Systemet kommer även innehålla information om tredjelandsmedborgare som har nekats inresa av en medlemsstat. Det planeras också att snabba upp passkontrollen vid flygplatserna eftersom systemet tar fram uppgifter automatiskt och ger klartecken snabbt.[1]

Förslaget om inrättandet av ett europeiskt in- och utresesystem godkändes av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i november 2017. Förordningen som inrättar systemet utfärdades den 30 november 2017,[2] men inrättandet av systemet väntas inte ske förrän 2020.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ In- och utresesystemet
  2. ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.