Hoppa till innehållet

Europeiska unionens delegationer

Från Wikipedia
Stater (blått) i vilka EU (grönt) har delegationer.

Europeiska unionens delegationer är beskickningar som representerar Europeiska unionen i tredjeländer och vid internationella organisationer.[1] Varje delegation leds av en delegationschef, som typiskt sett har samma status som en stats ambassadör.[2] Delegationer öppnas och stängs av Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, efter samråd med Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

All personal i en delegation, inklusive delegationschefen, är underställda den höga representanten. Deras arbete genomförs utifrån instruktioner från den höga representanten eller kommissionen, i de fall det handlar om en fråga som ligger under dess ansvarsområde.

  1. ^ Artikel 221 i EUF-fördraget
  2. ^ Artikel 5 i [1]
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.