Europeiska unionens grundläggande värden

Från Wikipedia
Europeiska flaggan

Europeiska unionens grundläggande värden fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och innefattar[1]

Fördraget föreskriver att dessa värden ska ”vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män”.[2]

Varje europeiskt land som vill ansöka om medlemskap i Europeiska unionen måste respektera de grundläggande värdena och förbinda sig att främja dem.[3] En medlemsstat som allvarligt och ihållande åsidosätter värdena kan bli föremål för sanktioner av unionens institutioner genom ett artikel 7-förfarande.[4]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.