Eusocialitet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Eusocialitet är ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle.

Gemensamt för eusociala djur är att fortplantningen sköts av bara en eller några få individer i ett samhälle. Flertalet individer i en grupp fortplantar sig inte. Hos många eusociala djur är dessa arbetare sterila och saknar fortplantningsförmåga. Altruism - uppoffring för samhällets skull - är också viktigt.

Välkända eusociala djur är bin, getingar och myror, som hör till insektsordningen steklar. Men det finns även enstaka exempel i andra djurgrupper, som till exempel kalråttan i familjen mullvadsgnagare.