Examensarbete

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett examensarbete (kortform: exjobb) genomförs som avslutning av flertalet utbildningaruniversitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet. Examensarbetet, som är ett självständigt arbete, kan beroende på utbildning utgöras av en examensrapport och/eller praktisk redovisning av studentens arbete. Vid konstnärliga utbildningar består redovisningen ofta av en egen konsert, föreställning, utställning eller liknande.

Examensarbetet har likheter med, men bör inte sammanblandas med, ett traditionellt akademisk uppsatsarbete, till exempel en kandidatuppsats, en magisteruppsats eller en masteruppsats. Examensarbeten och uppsatser har olika kursplaner. Uppsatser är vanliga som avslutning av akademiska utbildningar vid filosofisk fakultet. Kursplaner för examensarbeten i olika ämnen ställer vanligen högre krav på eget praktiskt arbete än uppsatsarbetenas kursplaner. Emellertid kan kraven vara samma på en examensrapport som på en uppsats vad gäller språk, disposition, källhänvisningar, mm.

Det självständiga arbetet kan redovisas på olika sätt. Ofta består redovisningen av en uppsats eller en skriftlig rapport. Det skriftliga arbetet kan kompletteras med en muntlig presentation och/eller att en annan student får vara opponentrespondentens arbete, dvs muntligen och/eller skriftligen ställa frågor gällande sådant som bör förtydligas, och ge synpunkter på arbetet.

Examensarbete utförs vanligen för en uppdragsgivare, med eller utan ekonomisk ersättning, medan akademiska uppsatser ofta innebär större frihet att formulera egna problemställningar. Examensarbeten kan utföras i arbetslivet, och har då likheter med praktik, men måste även uppfylla den akademiska världens krav. Alternativt kan arbetet utföras i samarbete med en forskningsgrupp på ett universitet.

Examensarbetet handleds av en lokal handledare i näringslivet och/eller en akademisk handledare. Ämnesansvarig examinator avgör när studenten är redo att redovisa arbetet muntligen, och ansvarar för slutligt godkännande och betygsättning. Att skilja på examinatorsrollen och handledarrollen anses viktigt i många ämnen.

Vid vissa lärosäten och inom vissa ämnen sätts flergradiga betyg på examensarbetet, och i andra ger examensarbeten enbart betyg underkänd (U) eller godkänd (G). Argumentet för det senare är att examinator inte kan veta hur självständigt studenten har arbetat inom näringslivet, och handledaren i näringslivet inte har kompetens att betygssätta.

Det förekommer att lärosätet låter en särskild lärare granska rapportens språk. En viktig trend för närvarande är att allt fler lärosäten tar hjälp av verktyg för automatisk plagiatkontroll.

Se även[redigera | redigera wikitext]