Exekutionstitel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En exekutionstitel är en domstols dom, utslag, beslut eller annan handling, som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet enligt 3 kap 1 § Utsökningsbalken.[1] En exekutionstitel berättigar borgenären att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.

Följande exekutionstitlar kan verkställas.

Exekutionsbehörighet[redigera | redigera wikitext]

  • I NJA 2011 s 507 är fråga om svensk domstol har svensk exekutionsbehörighet dvs om svensk domstol kunde besluta om verkställighet av umgänge med barn som var svensk medborgare men inte längre hade hemvist i Sverige. Högsta domstolen fann att av allmänna folkrättsliga principer följer att svensk domstol inte är behörig att förordna om någon åtgärd som innebär utövning av direkt fysiskt tvång, såsom hämtning av barn, i annat land. Däremot ansågs det inte föreligga något hinder att tillåta att man genom vitesföreläggande söker förmå en felande part att fullgöra sina skyldigheter.[3]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]