Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är en oberoende kommitté under Finansdepartementet som har till uppgift att bredda och fördjupa underlaget inför samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Uppgiften fullföljs framför allt genom att forskare och andra experter får i uppdrag att genomföra studier som ges ut i ESO:s skriftserie och publiceras på expertgruppens hemsida. ESO utgör på så sätt en brygga mellan forskning och politik.

ESO har även som uppgift att sprida kunskap och information om finanspolitiska och samhällsekonomiska frågor. ESO anordnar därför seminarier, framför allt i anslutning till att nya rapporter publiceras. Debatten stimuleras också genom att rapportförfattarna i vissa fall skriver debattartiklar.

ESO inrättades 1981, lades ned i juni 2003 av regeringen Persson och återinrättades i december 2007 av regeringen Reinfeldt (Dir.2007:46).[1] Vid nystarten 2007 utsågs Lars Heikensten till expertgruppens ordförande. Han efterträddes 2013[2] av Hans Lindblad som år 2021[3] efterträddes av nuvarande ordförande Karolina Ekholm.

Rapporter[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1981 och 2003 publicerades ESO:s rapporter i Departementsserien. I dag har ESO en egen skriftserie[4]. Rapporterna är politiskt oberoende och deras kvalitet säkerställs genom forskning samt noggrann granskning. Det är författarna själva som står för innehåll, slutsatser och de förslag som presenteras i rapporterna. ESO:s rapporter spänner över ett brett fält av frågor och behandlar allt från arbetsmarknad, miljö- och energifrågor till skatter och produktivitet inom offentlig sektor.

Rapporter publicerade efter 1997 finns tillgängliga för nedladdning i fulltext på ESO:s webbplats. För rapporter publicerade 1990–1997 finns nedladdningsbara sammanfattningar.[5]

Seminarier[redigera | redigera wikitext]

För att sprida resultaten från de rapporter som ESO ger ut hålls oftast ett seminarium i samband med rapportpubliceringen (vanligtvis i Regeringskansliets lokaler). Seminarierna kan också följas direkt eller i efterhand på ESO:s webbplats, och merparten visas även i SVT Forum[6].

Vid seminarierna presenterar författarna rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om det aktuella ämnet och rapporten i fråga. Ofta bjuds en eller flera politiska företrädare in för att ge sin syn på rapporten och ämnet. Vid några tillfällen har ESO också anordnat seminarier för att uppmärksamma en aktuell fråga utan att en specifik ESO-rapport legat till grund. Seminarierna har bland annat behandlat klimatfrågan, forskningspolitik och resultaten i skolan.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi”. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2007/04/dir.-200746/. Läst 6 oktober 2017. 
  2. ^ Ny ordförande för ESO - Pressmeddelande 2013-06-08
  3. ^ ”Ny ordförande i ESO”. ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 11 december 2020. https://eso.expertgrupp.se/ny-ordforande-eso/. Läst 14 januari 2021. 
  4. ^ ”Årsvis”. ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. https://eso.expertgrupp.se/rapporter/. Läst 29 augusti 2019. 
  5. ^ http://eso.expertgrupp.se/rapporter/ - ESO:s samtliga rapporter
  6. ^ ”Seminarier”. ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. https://eso.expertgrupp.se/seminarier/. Läst 29 augusti 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]