Extraktion (olika betydelser)

Från Wikipedia

Extraktion kan syfta på:

  • Extraktion – en kemisk process som används för att isolera ett ämne ur en blandning
  • Extraktion – tandutdragning
  • Extraction - insamling av rådata från olika databaser och datafiler, se ETL