Hoppa till innehållet

Föredragning

Från Wikipedia

Föredragning innebär en muntlig presentation av ett ärende. En föredragning utmynnar oftast i ett eller flera förslag till beslut, som upptakt till diskussion och avgörande av någon beslutande instans (en enda person eller en större eller mindre grupp personer). Ibland är det lämpligt att föredragningen föregås och åtföljs av skriftligt material. Det ingår ofta i föredragandens arbetsuppgifter att upprätta skriftligt förslag till beslut, även i ärenden i vilka någon muntlig föredragning inte äger rum.

Föredragning genomförs i regel av en enda person, men kan också göras av flera i samverkan. Eftersom den föredragande naturligt nog vanligtvis är den som bäst känner till ärendet får han normalt stort inflytande på beslutet.