Förgiftning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förgiftning
latin: intoxicatio
Alkoholförgiftad ung kvinna på Oktoberfest i München.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F10.0-F19.0
ICD-9305
MeSHsvensk engelsk

Förgiftning eller intoxikation (förkortat intox.) är ett tillstånd att ha intagit eller på annat sätt kommit i kontakt med giftiga ämnen, som verkar patogent.

Läran om gifter och deras verkan kallas toxikologi. I Sverige dör omkring 900 personer per år på grund av förgiftning, de flesta är suicidalfall. Överlevnaden ökar om man tar sig till sjukhus och där är det endast 0,5% som avlider.

En förgiftning kan vara akut eller kronisk. De personer, som inkommer till sjukhus på grund av förgiftning, är oftast akut förgiftade med något ämne som de avsiktligt intagit, till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel, så kallade akuta drogförgiftningar, svampförgiftning eller annan akut matförgiftning. Kroniska förgiftningar kan ske med ämnen, som lagras i kroppen, och som personen varit i kontakt med under lång tid, exempelvis bly eller kvicksilver.

Symptom

Symptomen vid förgiftning varierar beroende på vilken substans, som orsakar förgiftningen. Ett av de mest giftiga ämnen som finns är vätecyanid, som orsakar snabb död genom att förhindra cellandningen. Nervgaser kan förlama nervsystemet efter några sekunders exponering. Bett av vissa ormar och spindlar kan också medföra snabb död.

Svåra förgiftningar kan inträffa efter kontakt med kemikalier och vid inandning av giftiga gaser vid bränder. Giftiga svampar kan också ge allvarliga förgiftningssymptom.

Behandling

Behandlingen av förgiftade personer med andningsbesvär, slöhet, medvetslöshet eller epilepsianfall ska genomföras på sjukhus. Behandlingen består av (1) Symtomatisk behandling (övervakar) exempelvis arytmi, andning och vätskebalans. (2) Förhindra absorption med hjälp av medicinsk kol, ventrikeltömning och tarmsköljning. (3) Motgift, specifikt eller ospecifikt. (4) Påskynda elimination genom upprepad koltillförsel, urin-pH manipulation,

Externa länkar