Förmånsrättslagen

Från Wikipedia

Förmånsrättslagen är en svensk lag som reglerar fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.[1] När en person eller ett företag går i konkurs finns det ofta borgenärer som har lånat ut pengar till personen eller företaget. I de flesta fall kan inte alla få ta ut sin egendom och därför finns det en lag som reglerar turordningen.

De som i första hand har särskild förmånsrätt är emittentinstitut som innehar skuldförbindelser utgivna enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer.[2] Obligationerna kan i sin tur ha säkerhet hos svenska staten, kommuner, fast egendom m.m.

Nästa grupp med särskild förmånsrätt är borgenärer med säkerhet i pantbrev:

  1. Fartyg, luftfartyg
  2. Handpant
  3. Sjöpanträtt, luftpanträtt
  4. Fast egendom, vid fordran eller inteckning

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Förmånsrättslag (1970:979)
  2. ^ Lag om utgivning av säkerställda obligationer (2003:1223)