Försäkringsbolag

Från Wikipedia
Version från den 10 mars 2013 kl. 12.07 av Addbot (Diskussion | Bidrag) (Bot överför 2 interwikilänk(ar), som nu återfinns på sidan d:q4357865Wikidata)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar.

Idén med försäkringsbolag är att mot en avgift(en premie) ta över risken för en viss händelse, eller annorlunda uttryckt: mot förskottsbetalning gör bolaget ett villkorat åtagande om framtida utbetalning. Att utbetalningen är villkorad, innebär att det är endast om en ersättningsgill skada inträffar som bolaget ersätter den som har betalat in premier, det vill säga gör sin utbetalning. Till skillnad från sparande innebär försäkringen inte att man kan återfå de inbetalade premierna. Bolagets åtagande utgörs av en diskonterad beräkning av alla ingångna försäkringsavtal, där en grundläggande tanke är att alla åtaganden inte kommer att behöva infrias.

Storleken på premien beräknas enligt sannolikhetstabeller för att en ersättningsgill skada inträffar.

Former av försäkringsbolag

Svenska sakförsäkringsbolag

Utländska försäkringsbolag

Så fungerar ett sakförsäkringsbolag

Försäkringsbolag har som grundläggande idé att erbjuda skydd till människor och företag mot vissa oväntade ekonomiska förluster. Bolaget bedömer riskerna och vilket pris den tagna risken motsvarar. Bedömningarna ligger till grund för de premier kunderna betalar för sin försäkring.

Premier matchas mot de risker som ska försäkras och med hjälp av kapitalförvaltningen säkerställer försäkringsbolaget sin förmåga att ersätta kunderna när en skada inträffar. Ett försäkringsbolags verksamhet bygger därför både på försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen. Det totala resultat innefattar såväl premier, skadeersättningar och omkostnader som avkastning på de tillgångar som försäkringsrörelsen genererar.