Förste sergeant (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Förste sergeant (förkortning: 1.serg) är en specialistofficersgrad i den svenska försvarsmakten.[1] Graden infördes den 1 januari 2009 och går in under OR-6 (NATO-kod "Other Ranks").

Lägsta specialistofficersgraden[redigera | redigera wikitext]

Graden infördes den 1 januari 2009 som en specialistofficersgrad i armén med tjänsteställning över sergeant och under fanjunkare. Det är den lägsta graden inom specialistofficerskåren i armén och går in under OR-6 (NATO "Other Ranks").

Motsvarande grader är Staff Sergeant (förkortning: SSgt) i USA:s armé och USA:s marinkår. Försvarsmaktens officiella översättning till engelska är däremot Sergeant First Class (förkortning: SgtFC), vilket motsvarar OR-7 i USA:s armé.

Utbildning till förste sergeant i Armén[redigera | redigera wikitext]

För att bli förste sergeant i Armén finns det två vägar in: specialistofficersutbildning (SOU) och anpassad specialistofficersutbildning (ASOU).

Specialistofficersutbildningen (SOU) är en tre terminer lång utbildning (18 månader) som man genomför vid någon av Försvarsmaktens skolor. Under utbildningen kan man inrikta sig på tolv olika inriktningar, exempelvis mark-, sjö- eller luftstrid, ledning, logistik och underrättelse/säkerhetstjänst.

Man kan även bli antagen till en anpassad specialistofficersutbildning (ASOU) som är något förkortad till 40 veckor (10 månader). Du blir ivägskickad på utbildningen av ditt tillhörande förband och tanken är att du ska börja jobba på samma förband efter utbildningen, men då som förste sergeant. Du behöver då tidigare erfarenhet som anställd ett antal år på ditt förband för att få möjligheten.

Utbildning till förste sergeant i Hemvärnet[redigera | redigera wikitext]

För att bli förste sergeant i Hemvärnet skall man uppfylla kravet för att erhålla en befattning som har kompetensnivå förste sergeant. Efter att ha genomfört rätt utbildningar och deltagit i hemvärnets övningsverksamhet under en för befattningen föreskriven tid erhålls graden förste sergeant. En förste sergeant i Hemvärnet bär samma gradbeteckning som en förste sergeant i Armén på fältuniform. Begreppet specialistofficer används ej i hemvärnet.

Karriärmöjligheter[redigera | redigera wikitext]

Som förste sergeant i Armén börjar man oftast sin karriär som gruppchef för en grupp om 6-12 soldater. Befattningarna kan annars vara gruppchef, ställföreträdande plutonchef, kvartermästare, teknisk officer, fältarbetsbefäl, eldledare, instruktör, operatör och andra specialistbefattningar.[2] Efter cirka 4-6 års heltidstjänstgöring i Armén med goda vitsord, eller om personen sitter på en högre befattning, kan förste sergeanten befordras till fanjunkare.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning på ärm[redigera | redigera wikitext]

Mössmärke[redigera | redigera wikitext]

Mössmärke i form av agraff m/58 utvisar att bäraren är specialistofficer i Armén (OR-6--OR-9) eller befäl i Hemvärnet (OR-6--OR-9).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Nytt gradsystem i Försvarsmakten" Officersinfo Nr 24 (2008) http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk] 2009-02-11
  2. ^ Högkvarteret Remiss 2008-09-04. Bilaga 1 (ersätter tidigare utsänd). Dnr 16 300:67261

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]