Hoppa till innehållet

Förste sergeant (Sverige)

Från Wikipedia

Förstesergeant (förkortning: 1.serg) var en specialistofficersgrad i den svenska försvarsmakten.[1] Graden infördes den 1 januari 2009 och går in under OR 6 (NATO-kod "Other Ranks"). Graden avskaffades 1 oktober 2019 då de nya graderna sergeant och översergeant infördes för OR 6.

Lägsta specialistofficersgraden[redigera | redigera wikitext]

Graden infördes den 1 januari 2009 som en specialistofficersgrad i armén med tjänsteställning över sergeant och under fanjunkare. Det är den lägsta graden inom specialistofficerskåren i armén och går in under OR-6 (NATO "Other Ranks").

Motsvarande grader är Staff Sergeant (förkortning: SSgt) i USA:s armé och USA:s marinkår. Försvarsmaktens officiella översättning till engelska är däremot Sergeant First Class (förkortning: SgtFC), vilket motsvarar OR-7 i USA:s armé.

Utbildning till förstesergeant i Armén[redigera | redigera wikitext]

För att bli förstesergeant i Armén finns det två vägar in: specialistofficersutbildning (SOU) och anpassad reservofficersutbildning (AROU).

Specialistofficersutbildningen (SOU) är en tre terminer lång utbildning (18 månader) som man genomför vid någon av Försvarsmaktens skolor. Under utbildningen kan man inrikta sig på tolv olika inriktningar, exempelvis mark-, sjö- eller luftstrid, ledning, logistik och underrättelse/säkerhetstjänst.

Man kan även bli antagen till en anpassad reservofficersutbildning (AROU) som är något förkortad. AROU är en generell officersutbildning för den som vill gå mot en befattning som kräver specialistofficersexamen för specialistofficer i reserven. Utbildningen är då uppdelad i kurserna AROK 1 och AROK 2 som är 10 veckor vardera. Från 2018 går det även under v 03-23 genomföra kurserna i en följd, så kallad rak AROU. Du behöver tidigare erfarenhet som anställd på ett förband för att få möjligheten[2].

Utbildning till förstesergeant i Hemvärnet[redigera | redigera wikitext]

För att bli förstesergeant i Hemvärnet skall man uppfylla kravet för att erhålla en befattning som har kompetensnivå förstesergeant. Efter att ha genomfört rätt utbildningar och deltagit i hemvärnets övningsverksamhet under en för befattningen föreskriven tid erhålls graden förstesergeant. En förste sergeant i Hemvärnet bär samma gradbeteckning som en förstesergeant i Armén på fältuniform. Begreppet specialistofficer används ej i hemvärnet.

Karriärmöjligheter[redigera | redigera wikitext]

Som förstesergeant i Armén börjar man oftast sin karriär som gruppchef för en grupp om 6-12 soldater. Befattningarna kan annars vara gruppchef, ställföreträdande plutonchef, kvartermästare, teknisk officer, fältarbetsbefäl, eldledare, instruktör, operatör och andra specialistbefattningar.[3] Efter cirka 4-6 års heltidstjänstgöring i Armén med goda vitsord, eller om personen sitter på en högre befattning, kan förstesergeanten befordras till fanjunkare.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning på ärm[redigera | redigera wikitext]

Mössmärke[redigera | redigera wikitext]

Mössmärke i form av agraff m/58 utvisar att bäraren är specialistofficer i Armén (OR-6--OR-9) eller befäl i Hemvärnet (OR-6--OR-9).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Nytt gradsystem i Försvarsmakten" Officersinfo Nr 24 (2008) http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk] 2009-02-11
  2. ^ Försvarsmakten. ”Anpassad reservofficersutbildning (AROU)”. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 14 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170814141408/http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/reservofficersutbildning/anpassad-reservofficersutbildning-arou/. Läst 14 augusti 2017. 
  3. ^ Högkvarteret Remiss 2008-09-04. Bilaga 1 (ersätter tidigare utsänd). Dnr 16 300:67261