Försvarsbeslutet 1948

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Försvarsbeslut 1948 (FB 48) fattades av Sveriges riksdag den 21 juni 1948. Som ett resultat av slutet andra världskriget trodde de svenska försvarsexperterna att alla inblandade i kriget skulle avskräckas för nya krigshandlingar. Vilket fick den parlamentariska försvarskommittén året innan lägga fram ett förslag om nedrustning. Bilden kom dock att förändras genom att Sovjetunionen gjorde länderna i Östeuropa till satellitstater, vilket blev startpunkten på kalla kriget mellan väst och öst.[1]

Det svenska svaret blev genom en närmst enig riksdag, att försvarsorganisationen skulle bibehållas i samma storlek som under kriget. Värnpliktvolymen kom redan 1950 att uppgå till 40.000 personer.

Armén[redigera | redigera wikitext]

Armén kom att övergå till att organisera brigader efter att tidigare varit organiserad med fältregementen. Brigadens organisation var betydligt mer slagkraftigare och starkare förband. Totalt kom 35 infanteribrigader och pansarbrigader om 6 000 man vardera att sättas upp.[2] Av dessa var sex stycken moderna pansarbrigader, vilka kom att utrustas med den brittiska Centurionstridsvagnen.[3] Vidare sammanslogs de tre truppslagen trängen, intendenturtrupperna och tygtrupperna 1949 och bildade samma år trängtrupperna, varvid trängkårerna upphöjdes till regemente.

Flygvapnet[redigera | redigera wikitext]

För flygvapnet betydde det bland annat att antalet jaktflygplan kom att öka med 50 procent.[1] Flygvapnet kom att utvecklas till det fjärde största i världen, samtidigt som det var världens modernaste med enbart jetdrivna flygplan.

Marinen[redigera | redigera wikitext]

Inom Marinen var den stora vinnaren ubåtsvapnet, genom att flottan minskades efter hand på grund av att de stora fartygens tid var förbi. 1950 bestod det svenska ubåtsvapnet av 29 svenska ubåtar.[3]

Förändringar[redigera | redigera wikitext]

Under försvarsbeslutsperioden 1948–1958 genomfördes nedan förändringar inom försvaret.

Förbandsnr Förband Aktivt Garnisonsort Kommentar
A 5 Norrbottens artillerikår 1928–1951 Bodens garnison Uppgick 1951 i Bodens artilleriregemente (A 8)
BoLu Luleå marina bevakningsområde 1953–1983 Luleå garnison Bildades 1951
BoMö Malmö marina bevakningsområde 1951–1993 Malmö garnison Omorganiserades 1951 från Öresunds marindistrikt
F 2 Roslagens flygflottilj 1926–1974 Stockholms garnison Omorganiserad 1949 till Roslagens flygkår (F 2)
Int 1 Första intendenturkompaniet 1927–1951 Stockholms garnison Uppgick 1951 i Svea trängkår (T 1) och Skånska trängkåren (T 4)
Int 2 Andra intendenturkompaniet 1927–1951 Karlsborgs fästning Uppgick 1951 i Göta trängkår (T 2)
Int 3 Tredje intendenturkompaniet 1927–1950 Bodens garnison Uppgick 1950 i Norrlands trängkår (T 3)
K 1 Livregementet till häst 1928–1949 Stockholms garnison Avvecklades 1949
K 1 Livgardesskvadronen 1949–1975 Stockholms garnison Bildades 1949 som skvadron och arvtagare till Livregementet till häst
K 2 Skånska kavalleriregementet 1946–1952 Helsingborgs garnison Avvecklades 1952
KA 5 Härnösands kustartilleriregemente 1953–1998 Härnösands garnison Organiserades 1953 till självständigt förband.
MDG Gotlands marindistrikt 1928–1956 Visby garnison Uppgick 1956 Ostkustens marindistrikt
MDÖ Öresunds marindistrikt 1928–1951 Malmö garnison Bildade 1951 Malmö marina bevakningsområde
Tyg 1 Första tygkompaniet 1942–1949 Stockholms garnison och
Linköpings garnison
Uppgick 1949 i Svea trängkår (T 1)
Tyg 2 Andra tygkompaniet 1943–1948 Skövde garnison Uppgick 1948 i Göta trängkår (T 2)
Tyg 3 Tredje tygkompaniet 1943–1949 Hässleholms garnison Uppgick 1949 i Skånska trängkåren (T 4)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Annorlunda försvarsbeslut[död länk] Läst 30 mars 2009
  2. ^ brigadmuseum.se Omorganisering av armén till brigader Läst 12 november 2009
  3. ^ [a b] Roth, Thomas (2004). ”Försvar i förändring”. Populär Historia (Historiska Media) (12/2004). http://www.nordicacademicpress.com/o.o.i.s?id=43&vid=1045&template=.print.t. Läst 30 mars 2009. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Skoglund, Claës (2009). Det bästa försvarsbeslutet som aldrig kom till stånd. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-57-3 (inb.) 
  • Agrel, Wilhelm (2009). Fredens Illusioner - Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009. Atlantis. ISBN 978-91-7353-417-8 (inb.) 
  • Björeman, Carl (2009). År av uppgång, år av nedgång - Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-58-0 (inb.)