Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Från Wikipedia
Försvarsmaktens hundtjänstenhet
(FHTE)
Vapen för Försvarsmaktens hundtjänstenhet tolkat efter dess blasonering.
Information
Datum1980–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensamt
Del avLuftstridsskolan [a]
FörläggningsortMärsta, Sollefteå
ValspråkIngenio et Labore
(Genom fallenhet och ansträngning)
Befälhavare
EnhetschefMajor Håkan Kjellsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) är en hundenhet inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1980. Enheten är förlagd till Märsta (Boteleudd) och Sollefteå.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens hundtjänstenhet bildades 2004 efter ett tidigare regeringsbeslut om att Försvarsmakten skulle lokalisera den avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov av tjänstehundar till Sollefteå med grunddressyr i Märsta.[2] De första hundarna för militära ändamål utbildades dock redan 1911. Åren 1936–1970 svarade Arméns hundskola i Sollefteå för försvarets tjänstehundar. År 1980 bildades i Halmstad en hunddetalj vid Basbefälsskolan ingående i Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14). Hunddetaljen blev efter några år självständig under namnet Försvarets hundtjänstenhet, men fortfarande underställd chefen för Flygvapnets Halmstadsskolor. År 1995 flyttades hundtjänstenheten till Tullinge, där övertog delar av det före detta flottiljområde som Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) var verksam på. Vid samma tidpunkt underställdes hundtjänstenheten chefen för Upplands flygflottilj.[3] År 2000 flyttades verksamheten till Märsta. Våren 2002 blev enheten i Märsta en del av Livgardet. År 2004 startades avelsstationen i Sollefteå för produktion av tjänstehundar.

I juni 2021 beslutade Försvarsmaktens produktionsledning att överföra Försvarsmaktens hundtjänstenhet från arméförbandet Livgardet till flygvapnet och Luftstridsskolan. Den 1 januari 2022 överfördes hundtjänstenheten till Luftstridsskolan, men med bibehållen gruppering till Märsta och Sollefteå, vilket uppmärksammades den 18 januari 2022 genom en ceremoni av förbandsbytet.[4]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) är en del av Luftstridsskolan och har sin hundavelsstation i Hågesta, i nära anslutning till Västernorrlands regementes kasernområde i Sollefteå. Försvarsmaktens hundtjänstenhet företräder Försvarsmakten i sakfrågor, biträder Högkvarteret vid ledning av sakområdet och svarar för central administration av hundtjänsten. Hundtjänst är ingen ny företeelse inom Försvarsmakten, redan år 1911 bedrevs det hundtjänst inom försvaret. Försvarsmaktens hundtjänstenhet föder upp och dresserar tjänstehundar för vapen- och ammunitionssök samt patrullhundar (försvarsmaktshundar). Hundarnas träning och hundförarnas utbildning skapar förutsättningar för såväl nationella som internationella uppdrag.

”Ingenio et Labore” är hundtjänstens valspråk och innebär översatt: Genom fallenhet och ansträngning. Detta beskriver verksamheten väl, både hund och människa måste ha ”känsla” och grundförutsättningar att klara av tjänsten samt att det kräver hårt jobb av alla i verksamheten för att nå hela vägen till operativa tjänstehundsekipage.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet är ledande när det gäller att utveckla hundtjänsten inom försvaret. Det är FHTE som förser myndighetens olika förband med tjänstehundar och samtidigt ansvarar för att hundarna motsvarar kraven.

På Försvarsmaktens hundtjänstenhet arbetar både officerare och civila med stor erfarenhet inom hundtjänst. Hundavelsstationen har uppdraget att förse Försvarsmakten med cirka 50 dressyrämnen per år. Ansvarsområdet omfattar avelsplanering, skötsel av tik och valpar, fodervärdsrekrytering, utplacering av valpar och support under fodervärdstiden som varar till dess att hunden är cirka 18 månader. Avel med egna hundar påbörjades sommaren 2005 och har i dag passerat 400 födda valpar. Anskaffning av avelsdjur pågår kontinuerligt genom egen avel och inköp.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

”Ingenio et Labore” är hundtjänstens valspråk och innebär översatt: Genom fallenhet och ansträngning. År 2015 tilldelades Försvarsmaktens hundtjänstenhet sitt nuvarande heraldiska vapen.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

  • 1980–19??: ???
  • 19??–1999: Major Lennart Wetterholm
  • 1999–2004: ???
  • 2004–2019: Major Thomas Goder
  • 2019–2021: Överstelöjtnant Håkan Adén [b]
  • 2021–20xx: Major Håkan Kjellsson [c]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Försvarets hundtjänstenhet 1980-??-?? 1995-??-??
Försvarsmaktens hundtjänstenhet 1995-??-??
Beteckningar
FHTE 2004-01-01
Förläggningsorter
Halmstads garnison/Mickedala (F) 1980-??-?? 1995-??-??
Stockholms garnison/Tullinge (F) 1995-??-?? 2000-09-30
Rosersberg/Boteleudd (F) 2000-10-01
Sollefteå garnison/Hågesta (F) 2004-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åren 1980–1995 var skolan underställd chefen för Flygvapnets Halmstadsskolor, åren 1995–2002 chefen för Upplands flygflottilj, åren 2002–2021 chefen för Livgardet, sedan 2022 chefen för Luftstridsskolan.
  2. ^ Håkan Adén tillträdde som chef den 15 februari 2019 och kom närmast som chef för Militärpolisenheten.
  3. ^ Håkan Kjellsson tillträdde som chef den 15 februari 2021 och kom närmast från Arméstaben.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Trycka källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]