Förvaltningsdomstol

Från Wikipedia

En förvaltningsdomstol är en domstol som främst avgör mål som rör förhållandet mellan enskilda och det allmänna. Merparten av målen anhängiggörs genom att enskilda överklagar myndigheters beslut.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Förvaltningsdomstol (Finland).

Ordet förvaltningsdomstol kan även avse den första instansen av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstol används i dagligt tal som beteckning för allmän förvaltningsdomstol.

I Sverige finns det tolv förvaltningsrätter. Domar eller beslut meddelade av en förvaltningsrätt överklagas till en kammarrätt. I allmänhet krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Kammarrättens avgöranden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd erfordras för detta.

Rättegången i förvaltningsdomstolarna regleras i förvaltningsprocesslagen.