Förvaltningsdomstol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En förvaltningsdomstol är en domstol som främst avgör mål som rör förhållandet mellan enskilda och det allmänna. Merparten av målen anhängiggörs genom att enskilda överklagar myndigheters beslut.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Förvaltningsdomstol (Finland)

Ordet förvaltningsdomstol kan även avse den första instansen av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Allmän förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstol används i dagligt tal som beteckning för allmän förvaltningsdomstol.

I Sverige finns det tolv förvaltningsrätter. Domar eller beslut meddelade av en förvaltningsrätt överklagas till en kammarrätt. I allmänhet krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Kammarrättens avgöranden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd erfordras för detta.

Rättegången i förvaltningsdomstolarna regleras i förvaltningsprocesslagen.