Fabrikör

Från Wikipedia
Fabrikör Anton Hahn på sitt kontor, 1901.

Fabrikör är en äldre yrkestitel för en person som äger, förestår eller driver en fabrik. Titeln användes framför allt under 1800-talet och början av 1900-talet, då många fabriker och industrianläggningar var enskilt ägda eller familjeägda.

Personer som skapat en större industri- eller företagsgrupp, snarare än förestått en enskild fabrik, kallas ofta industrimagnater.