Fadder

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Se även Fadder (olika betydelser)

En fadder, gudfar eller gudmor förekommer inom barndöpande kristna kyrkor. Faddrar förekommer dock även vid dop av vuxna i sådana kyrkor. Faddern är en person som tar på sig uppgiften att vara dopvittne, åtar sig ett särskilt ansvar som förebedjare och kristet föredöme och vägledare för den som döps. Vid själva dopakten kan faddern ibland delta i textläsning och böner. Om det är ett barn som döps, kan faddern ibland bära barnet.

Den person man är fadder för kallas guddotter/-son, eller fadderbarn.

Olika kyrkor har olika regler om vilka som får bli faddrar, men ofta krävs att personen är döpt, konfirmerad eller troende.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ursprungligen ingick i fadderskapet också ett uppdrag att gå in som adoptivförälder i händelse av att föräldrarna gick bort eller på annat sätt blev oförmögna att ta hand om det döpta barnet.[1] När fadderfunktionen infördes på 300-talet var en viktig orsak att kristna martyrers barn behövde tas om hand. Fadderskapet som relation sågs förr som så nära att den utgjorde hinder för äktenskap.[2] Faddern, ursprungligen gudmodern, var också den som främst under medeltiden bar fram barnet vid dopet, eftersom modern ansågs oren under 40 dagar efter förlossningen[3] och således inte fick beträda kyrkan. Dopet skulle ske senast 8 dagar efter förlossningen, varför en ställföreträdare för modern krävdes, en gudmor. [källa behövs] Orenheten var att anse som rituell snarare än moralisk, och detta judiska bruk spred sig alltså även till kristenheten, men all tanke på barnaföderskors orenhet försvann vid reformationen.

  1. ^ http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655394
  2. ^ Martling, Carl Henrik: Liturgiskt lexikon, ISBN 91-526-2764-0, uppslagsord "fadder"
  3. ^ Tredje Mosebok, 12:e kapitlet, Rening efter barnsbörd

Se även[redigera | redigera wikitext]