Falu rödfärg

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ett rödfärgsverk vid Falu koppargruva, t.v. syns varphögen. Här sker tillverkning av färgämnen som levereras i 25 eller 400 kg:s förpackningar till färgfabriker eller mindre kokerier.[1]
På svenska landsbygden dominerar byggnader i falu rödfärg, här Ladviks gård i Salems kommun.
En loftbod i falu rödfärg, här Stenberget vid Nyhammar, Ludvika kommun.
Etnografiska museet, Stockholm har fasader målade med falu rödfärg.
Kokad falu rödfärg under avsvalning.

Falu rödfärg är benämningen på rött färgämne som tillverkas i och omkring Falun[2], och som under 1900-talet, efter att hemmakokeriet minskat och kulören blivit allt enhetligare i Sverige blivit synonymt med järnockrabaserad färdigkokad röd målarfärg i allmänhet.[3] [1] Den färdigkokade rödfärgen, som regel slamfärg, är mycket vanlig på fasader i hela Sverige och i Finlands kustbygder.[4] Rödmull och rödmylla hette det ofta förr och heter än idag på finlandssvenska. Fram till 1950 levererades färgen alltid som torrsubstans. Jämte järnockran finns i den också kiselsyra, vilken kan vara det ämne som hos Kungliga Vetenskapsakademien på 1700-talet diskuterades kunna ge en konserverande effekt. Detta har i modern tid inte kunnat fastställas vetenskapligt.[5] [6] [7] Färgämnet finns även som ljusrött, svart, grått och går att få även i gult och violett. Även färgerna ockra (ljusbrunt), brunt och grönt saluförs.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Belägg finns för att man använt rödfärg år 1573. Johan III uppmanar då Anders Målare att måla taken på Stockholms slott röda med hjälp av ”gruvkli” från Kopparberget. Tanken var att de skulle efterlikna de dyrare kopparplåtstaken.[8] Under 1600-talet var besuttnas rödfärgade hus tecken på rikedom. Förebilden var senrenässansens röda tegelbyggnader från centrala Europa. Först på 1860-talet slog rödfärgen igenom mer allmänt på landsbygden. Slamfärg med rödfärg blev då återigen en klassmarkör, fast nu för allmogen. Innan dess var deras hus som regel omålade.[9] Orden faluröd och falurött har funnits i svenska språket sedan 1889.[10] Redan i slutet av 1700-talet hade rödfärgen tappat sin social status hos de högre stånden. De övergick till att måla sina hus med dyrare gul oljefärg, inspirerade av Frankrikes gula sandstenshus.

Förutom att rödfärgspigmentet blivit billig och gav husen en högre status för allmogen så sa information från den nyinrättade Kungliga Vetenskapsakademien, att man hos dem diskuterat möjligheten att vattenblandad rödfärg kanske hade bättre konserveringsförmåga än tjärblandad rödfärg. Detta kan i vissa delar av landet ha bidragit till att rödfärgen slog igenom där också. Genom att skydda husen från röta skulle man spara byggnadsvirke, blev information som spreds. Fast i själva verket var det bara utsatta delar på husen som förordades skydd, såsom tak, dörrar och knutar. På 1700-talet ansågs bristen på virke vara ett av landets största nationalekonomiska problem,[11] vilket skyndade på övergången från trätjära som bindemedel till slamfärg. Produktionen av tjära krävde stora mängder med virke.[12] Vad gäller träbyggnader så målades de nu som då i första hand i dekorativt syfte. Idag vet vi också med säkerhet att ytbehandlingar av trähus bara bidrar marginellt till att fuktrörelser minskar och att bara vattenavvisande färger ger ett visst rötskydd. Det som i första hand skyddar både målade och omålade hus är konstruktivt träskydd, d.v.s. man bygger så att fukt lätt torkar ur då luftfuktigheten utomhus tillåter det. Beroende på underlag kan rödfärgen variera från caput mortum till kadmiunrött. [6]

I samband med att ljusa oljefärger kom under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet kom också ljusare slamfärger. Ojämnheter i virket, såsom kvistar, börjar dock snabbare synas med de ljusare färgerna, trots att färgerna ofta innehöll kasein, kalk eller harts som förstärkning av bindemedlet. Behovet av tätare målningsintervall gjorde att de aldrig vann samma popularitet som slamfärg med rödfärg.[13] Rödfärgen var dock ljusare än den mörkare rödfärg som började tillverkas på 1920-talet och dominerade från 1950-talet fram till 1990-talet.[8]

Rödfärg har tillverkats på en mängd platser i trakterna runt Falun och gruvorna där och på andra håll i Sverige. Vid 1800-talets mitt producerades ungefär lika mycket rödfärg vid Dylta bruk som vid Falu koppargruva. Dessutom fanns rödfärgsverk i bland annat Andrarums alunbruk, Möckleby och Garphyttan.[14] Produktionen i Dylta påbörjades på 1500-talet, den i Falun i början av 1600-talet. De två var de stora tillverkarna under 1800-talet.[8]

Färgämnet[redigera | redigera wikitext]

Resultatet av mineraliseringen som sker ovan jord av kopparfattig malm, slamjord från varp, som under lång tid får vittra kallas för rödmull. Den innehåller förutom koppar även limonit eller järnockra, kiselsyra och zink.[15] Järnockran och kiselsyran ger färgen en något konserverande egenskap.[13] Denna konserverande effekt eller s k rötskydd är inte helt fastställd, eller ens specifik för just den röda färgen.[16] [6] Järnockra är från början gult, men blir rött efter upphettning. Rödmullen tvättas och siktas varpå den bränns för att sist malas till ett finkornigt färgämne. Det är själva järnoxiden som kommer efter bränning av järnockran som egentligen ger den röda färgen.

Den exakta kulören på färgämnet bestäms genom hur länge och vid vilken temperatur det bränns. Ju högre temperatur och ju längre färgämnet bränns desto mörkare blir det.[8] Dessutom inverkar ytan som täcks (typ av virke, fuktkvot). De ljusa kulörerna, till exempel de gula, är känsligare och kräver ett tätare ommålningsintervall än de röda, bruna och andra mörka färgämnena.

Exempel på färgrecept[redigera | redigera wikitext]

Färgen tillverkas genom att koka bland annat vatten, vetemjöl / rågmjöl och linolja med rött färgämne från ovanstående process.[17] Ett annat recept som ger 85 kg innehåller två kg järnvitriol som blandas med 50 liter vatten, varpå ca två kg finmalet rågmjöl och 8 kg rödfärg tillsättes.

Idag tillsätts oftast en mindre mängd linolja samt emulgeringsmedel. Recepten på rödfärg är många och tillsatser som sillake, blod, urin, lut, tjära, öl, tran och linolja har förekommit under långa tider. Idag kan färgämnet även framställas syntetiskt genom oxidation av järnskrot. Det finns även slamfärger tillverkade med andra typer av färgämne, såväl syntetiska som det ursprungliga sättet, med rödaktig jord. Det är dock endast målarfärg tillverkad med färgämne från Falu gruva som, sedan senare hälften av 1900-talet, får använda Storas varumärke Äkta Falu rödfärg, tillsammans med texten auktoriserad tillverkare.[18] I Sverige finns det sex stycken större färgfabriker med sån auktorisation.[1]

Export[redigera | redigera wikitext]

Endast en mycket liten del av rödfärgsverkets, vid Falu koppargruva, färgämne falu rödfärg exporteras eftersom det är en ändlig råvara och beräknas ta slut cirka år 2090 om man fortsätter i samma produktionstakt som under de gångna 300 åren. Export har förekommit till bland annat Ryssland, Frankrike, Tyskland, Finland, Chile och Kanada. Om råvarufrågan kan lösas kommer verket sannolikt att göra en större exportsatsning inom några år. Kanada, Baltikum och Ryssland, som har liknande natur som Sverige och mycket trähus, hör till de marknader som företaget vill satsa på.[19]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Svenska färger. Natur och kultur. 2003. ISBN 91-27-35509-8 
 2. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1961
 3. ^ Röda stugor (1990), s. 58.
 4. ^ Röda stugor (1990), s. 62.
 5. ^ Röda stugor (1990), s. 9,10 och 149 f f.
 6. ^ [a b c] Färg på trä - Ytbehandling av utvändigt trä. AB Svensk byggtjänst och träinformation AB. 1992. Sid. 7 ff, 34, 50, 66 och 67. ISBN 91-7332-595-3 
 7. ^ Hjort, Stefan (1997). Moisture Balance in painted wood panelling. Chalmers tekniska högskola. Sid. 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, och 65. ISBN 91-7197-579-9 
 8. ^ [a b c d] ”Slamfärg”. Örebro länsmuseum. http://www.orebrolansmuseum.se/download/18.778e24d112a169fd1c180001104/Slamf%C3%A4rg.pdf. 
 9. ^ Bäck, Kalle (2008). Sverigebilden : en historia om rödfärg. Noteria. Sid. 144, 145, ff 
 10. ^ Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien. Svenska akademien. 2009. ISBN 978-91-1-302267-3 
 11. ^ Röda stugor (1990), s. 9, 10.
 12. ^ http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1%7CRapport från Riksantikvarieämbetet, Materialguiden
 13. ^ [a b] http://rodfargarna.se/slamfarg.php
 14. ^ Röda stugor (1990), s. 59.
 15. ^ Falu rödfärg från Nationalencyklopedin
 16. ^ Röda stugor (1990), s. 149 f f.
 17. ^ Slamfärg, rödfärg från Stockholms läns museum
 18. ^ Röda stugor (1990), s. 78.
 19. ^ "Därför exporterar inte Falu rödfärg" Dalarnas tidningar 4 maj 2008

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Mårdh, Per-Anders, m fl (1990). Röda stugor: En bok om rödfärgens egenskaper, om recept och tillverkning, om husen och traditionen, om rödfärg idag. Stockholm: Byggförlaget. Libris 7678727. ISBN 91-7988-023-1 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]