Familjehem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.[1] Det är således en modern term för vad som tidigare kallades fosterhem eller social bostad.[2] De regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med kompletterande regler i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937).

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Familjehem är mer eller mindre permanent, medan jourhem är ett akut och tillfälligt alternativ. Att placeras i familjehem kräver en utredning, medan placering i jourhem kan ske på en kvart, om så behövs.

Det är generellt brist på familjehem. Kommuner söker ständigt nya familjer som vill ta emot barn. För att få ta emot barn krävs en utredning, där saker som ekonomi och hälsa undersöks.

Anledningarna till att barn i Sverige placeras i familjehem kan vara att de misshandlats, föräldrarna har missbruk, att barnen själva utför ett destruktivt beteende och så vidare.

Relaterade ord[redigera | redigera wikitext]

"Barn i familjehem" är sedan 1982 den officiella termen för en minderårig som är placerad i familjehem. Fram till 1982, då socialtjänstlagen trädde i kraft, talades det om "fosterhem", "fosterbarn" och "fosterföräldrar".[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Socialtjänstförordning (2001:937)”. http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20010937.htm. Läst 12 februari 2010. 
  2. ^ ”Återremiss av svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) om ”Hemtagning av myndiga som har varit placerade”.”. Stockholms stad. http://insyn.stockholm.se/insynTransFrameMain.aspx?id=24&nodeid=270570. Läst 28 november 2011. 
  3. ^ Lindén, Gunilla: fosterbarn i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 1 augusti 2015.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]