Federation

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln handlar om federationer av stater eller länder. För icke-statliga federationer, se Centralorganisation.
  Förbundsstater

En federation eller förbundsstat är en sammanslutning av flera självständiga enheter: stater, delstater eller organisationer.

Statsrättsligt är en federation detsamma som en förbundsstat, en politisk union (realunion) av delstater (eller förbundsländer, som det heter i Tyskland och Österrike).

Flertalet federationer har varit republiker (förbundsrepubliker). Idag är det endast Australien, Belgien, Kanada och Malaysia som är konstitutionella monarkier bland federationsstaterna, medan Förenade arabemiraten är en federation av absoluta monarkier.

Kännetecknande för federationer är att deras författning reglerar maktfördelningen mellan centralmakten och andra parter. Federationen skiljer sig från enhetsstaten (till exempel Sverige) genom decentralisering av maktbefogenheter. Å andra sidan bygger en federation på en starkare federal nivå än vad en konfederation (statsförbund) gör.

En federation kan bildas genom att en ny stat från början ges en federal organisation. Det kan också ske genom att en tidigare enhetsstat ombildas, som Österrike gjorde 1920 och Belgien 1993. Tidigare självständiga stater kan sluta sig samman till en förbundsstat, som till exempel Förenade Arabemiraten. Vidare är Australien ett exempel på en tidigare konfederation som ombildats till federation. Det finns även exempel på att tidigare federationer ombildats till enhetsstater, såsom Sydafrika. USA blev grundat som en mellanstatlig union och utvecklades till en federation. Inom Europeiska unionen (EU) finns krafter som arbetar i båda riktningarna.

Alla delar av ett land, som är en federation, behöver inte vara delstater, som till exempel Australien, som har territorier och delstater, och USA som har delstater och flera federala distrikt bl.a District of Columbia.

Ideella organisationer av olika slag har sedan 1800-talets slut propagerat för en världsfederation, det vill säga att sammansluta alla jorden stater till ett världssamhälle.

Ordet federation är bildat på latinets foedus (fördrag, förbund).

Nuvarande federationer

Se även

Källor