Fettsyrasyntas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fettsyrasyntas (FAS) är ett multi-enzym som katalyserar nybildning av fett (de novo-lipogenes). FAS kontrollerar bildning av fettvävnad (adipogenes), lagring av energi som fett i levern, utsöndring av fett från levern i form av VLDL, samt katabolism av fett i levern via produktion av en ligand för den nukleära receptorn PPAR alfa. FAS tros spela en roll i uppkomsten och utvecklingen av metabola sjukdomar såsom fetma, typ II-diabetes och metabolt syndrom. FAS undersöks även som en möjlig onkogen.