Fibre Channel

Från Wikipedia

Fibre Channel eller Fiberkanal är en nätverksteknologi för överföringshastigheter i storleksordningen 1-16 Gb/s i Storage Area Network som är en typ av nätverk som används för datalagring.

Standarden Fibre Channel är utarbetad i T11, en teknisk kommitté som ingår i International Committee for Information Technology Standards (INCITS), som är ackrediterad av ANSI. Fibre Channel är därmed en ANSI-standard.

Sitt namn till trots är inte Fibre Channel definierat ned till fysisk nivå, utan kan köras över såväl optiska som elektroniska ledningar, till exempel över partvinnad kabel och optisk fiber.