Hoppa till innehållet

Finlands län

Från Wikipedia

Finlands län (finska: Suomen läänit) var fram till årsskiftet 2009/2010 de högsta administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Finland. Statens lokala styre var länsstyrelsen.

Länen infördes 1634 i Sverige, som Finland då var en del av. Enskilda län har bildats, slagits ihop eller på annat sätt ändrats, men strukturen behölls i princip tills en stor länsreform gjordes 1997. Då slogs de dåvarande elva finska länen (undantaget Åland) ihop till fem län, från och med den 1 september.[1] Åland påverkades inte. Reformen syftade till en minskning av byråkratin och en 20% ekonomisk besparing.

Finland var mellan 1997 och 2009 uppdelat i fem län och det självstyrda landskapet Åland. De fem länen hade ett statligt organ i form av en länsstyrelse som en statlig företrädare i länet och förvaltare av detsamma inom områdena social- och hälsovård, undervisning och kultur, polis, räddningstjänst, trafik, konkurrens- och konsumentärenden samt justitieförvaltning. Länsstyrelsen leddes av landshövdingen. Det fanns inte någon politisk församling i länen vald i allmänna val, till skillnad från Sverige, där landstingen väljs av länens invånare.

Finlands fem län upphörde den 1 januari 2010[2] och länsstyrelserna ersattes med sex regionförvaltningsverk och femton närings-, trafik- och miljöcentraler. De nya regionförvaltningsverken motsvarar i stor utsträckning de dåvarande länen, utom tidigare Västra Finlands län, som delades i två regionförvaltningsverk.

Åland finns kvar som ett självstyrt landskap.

Län under svensk period 1595-1809[redigera | redigera wikitext]

Karta 0
Slottslän 1595–1634
Karta A
Län 1634–1640
1. Åbo län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
4. Karelens län
5. Kexholms län
Karta B
Län 1640–1641
1. Åbo län
2. Nylands län
3. Österbottens län
4. Karelens län
5. Kexholms län
6. Tavastehus län
Karta C
Län 1641–1642
1. Åbo län
2. Nylands län
3. Österbottens län
4. Viborgs län
5. Kexholms län
6. Tavastehus län
7. Nyslotts län
8. Björneborgs län
Karta D
Län 1642–1646
1. Åbo län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. Viborgs län
5. Kexholms län
6. Tavastehus län
7. Nyslotts län
8. Björneborgs län
9. Vasa län
Karta E
Län 1647–1648
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. Viborgs län
5. Kexholms län
6. Tavastehus län
7. Nyslotts län
8. Vasa län
Karta F
Län 1648–1650
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
4. Viborgs län
5. Kexholms län
6. Nyslotts län
Karta G
Län 1650–1721
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
    (området tillhörde
    Västerbottens och
    Österbottens län
1654–1668
    och 1669–1674)
4. Viborgs och Nyslotts län
5. Kexholms län
Karta H
Län 1721–1743
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
4. Kymmenegårds och
    Nyslotts län
Karta I
Län 1743–1747
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
4. Kymmenegårds och
    Nyslotts län
Karta J
Län 1747–1775
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Österbottens län
4. Savolax och
    Kymmenegårds län
Karta K
Län 1775–1809
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Uleåborgs län
4. Kymmenegårds län
5. Vasa län
6. Savolax och Karelens län

Län under rysk period 1809-1917[redigera | redigera wikitext]

Karta L
Län 1809–1812
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Uleåborgs län
4. Kymmenegårds län
5. Vasa län
6. Savolax och Karelens län
Karta M
Län 1812–1831
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands och Tavastehus län
3. Uleåborgs län
4. Kymmenegårds län
5. Vasa län
6. Savolax och Karelens län
7. Viborgs län
Karta N
Län 1831–1917
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. S:t Michels län
5. Vasa län
6. Kuopio län
7. Viborgs län
8. Tavastehus län

Län i självständigt Finland 1917-2009[redigera | redigera wikitext]

Karta O
Län 1917–1918
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. S:t Michels län
5. Vasa län
6. Kuopio län
7. Viborgs län
8. Tavastehus län
Karta P
Län 1918–1921
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. S:t Michels län
5. Vasa län
6. Kuopio län
7. Viborgs län
8. Tavastehus län
9. Ålands län
Karta Q
Län 1921
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Viborgs län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Petsamo län
Karta R
Län 1922–1938
1. Åbo och Björneborgs län
2. Nylands län
3. Uleåborgs län
4. S:t Michels län
5. Vasa län
6. Kuopio län
7. Viborgs län
8. Tavastehus län
9. Ålands län
Karta S
Län 1938–1940
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Viborgs län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
Karta T
Län 1940–1944
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Viborgs län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
Karta U
Län 1944–1945
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Viborgs län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
Karta V
Län 1945–1947
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Kymmene län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
Karta W
Län 1947–1960
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Kymmene län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
Karta X
Län 1960–1997
  1. Åbo och Björneborgs län
  2. Nylands län
  3. Uleåborgs län
  4. S:t Michels län
  5. Vasa län
  6. Kuopio län
  7. Kymmene län
  8. Tavastehus län
  9. Ålands län
10. Lapplands län
11. Mellersta Finlands län
12. Norra Karelens län
Karta Y
Län 1997–2009
1. Västra Finlands län
2. Södra Finlands län
3. Uleåborgs län
4. Östra Finlands län
5. Ålands län
6. Lapplands län

Tabell över historiska län i Finland[redigera | redigera wikitext]

Karta/
kartor
Nummer
Vapen Län Residensstad Årtal
från
Årtal
till
Beskrivning
A-G 5
Kexholms län Kexholm 1634 1721 Omfattade norra delen av historiska landskapet Karelen.
A-M 2 Nylands och Tavastehus län
(separata Nylands län och Tavastehus län 1640-1648)
Helsingfors/Tavastehus 1634 1831 Omfattade historiska landskapen Nyland och Tavastland.
A-G 4 Viborgs och Nyslotts län
(Karelens län 1634-1641, sedan
separata Viborgs län och Nyslotts län 1641-1650
Viborg 1634 1721 Omfattade södra delen av historiska landskapet Karelen och helt Savolax.
A-X 1
Åbo och Björneborgs län
(separata Åbo län och Björneborgs län 1641-1646)
Åbo 1634 1997 Omfattade historiska landskapen Egentliga Finland, Satakunda och Åland. Nordöstra delarna till Tavastehus län 1870 och 1993. Ålands län avskilt 1918. Suoniemi till Tavastehus län 1973. Somero från Tavastehus län 1990.
A-J 3
Österbottens län
(separata Uleåborgs län och Vasa län 1642-1648)
Uleåborg/Vasa 1634 1775 Omfattade historiska landskapet Österbotten.
H-I 4 Kymmenegårds och Nyslotts län Villmanstrand 1721 1747 Västra och norra delarna av tidigare Viborgs och Nyslotts län samt norra delen av tidigare Kexholms län.
J 4 Savolax och Kymmenegårds län Lovisa 1747 1775 Området av tidigare Kymmenegårds och Nyslotts län samt sydöstra delen av Nyland och Tavastehus län.
K-M 4 Kymmenegårds län Heinola 1775 1831 Södra delen av tidigare Kymmenegårds och Nyslotts län och lilla området från Nyland och Tavastehus län.
K-M 6 Savolax och Karelens län Kuopio 1775 1831 Norra delen av tidigare Savolax och Kymmenegårds län.
K-Y 3
Uleåborgs län Uleåborg 1775 2009 Norra delen av tidigare Österbottens län. Frän Västerbottens län Kuusamo 1775 samt historiska landskapet (Finlands) Lappland och sydöstra delen av Tornedalen i Fredrikshamnsfreden 1809. Tidigare Petsamo län 1922. Lapplands län avskilt 1938. Ostra delen av Kuusamo var tvungen att överlämna i Moskvafreden 1940.
K-X 5
Vasa län Vasa 1775 1997 Södra delen av tidigare Österbottens län, norra delen av Nyland och Tavastehus län samt nordöstra delen av Åbo och Björneborgs län. Norra delen av Vilppula till Tavastehus län 1904. Mellersta Finlands län avskilt 1960. Virdois till Tavastehus län 1969.
M-U 7
Viborgs län Viborg > Kotka 1812 1945 Bifogade Finska guvernementet från Ryssland till Storfurstendömet Finland. Sydöstra delen av Mäntyharju och Nyslotts områd till S:t Michels län 1831. Lilla områdeäandringarna 1842, 1864, 1919 och 1920. Största delen av läns område var tvungen att överlämna i Moskvafreden 1940.
N-X 6
Kuopio län Kuopio 1831 1997 Mest av området tidigare Savolax och Karelens län. Uguniemi från 1945 till 1948, när den bifogades till Kymmene län. Norra Karelens län avskilt 1960.
N-X 2
Nylands län Helsingfors 1831 1997 Södra delarna av tidigare Nylands och Tavastehus län samt Kymmenegårds län.
N-X 4
S:t Michels län S:t Michel 1831 1997 Sydvästra delen av tidigare Savolax och Karelens län och norra delen av tidigare Kymmenegårds län samt sydöstra delen av Mäntyharju och Nyslotts områd från Viborgs län.
N-X 8
Tavastehus län Tavastehus 1831 1997 Norra delen av tidigare Nylands och Tavastehus län och nordvästligaste delen av Kymmenegårds län. Nordöstra delarna av Åbo och Björneborgs län 1870 och 1993. Norra delen av Vilppula från Vasa län 1904. Nordöstra delen till Mellersta Finlands län 1960. Virdois från Vasa län 1969. Kuhmois till Mellersta Finlands län och Suoniemi från Åbo och Björneborgs län 1973. Somero till Åbo och Björneborgs län 1990.
P-X 9,
X 5
Ålands län Mariehamn 1918 2009 Sydvästra delen av Åbo och Björneborgs län. Omfattade historiska landskapet Åland.
Q 10
Petsamo län Petsamo 1921 1921 Bifogade från Ryssland till Finland i Tartufreden 1920/1921. Till Uleåborgs län 1922.
S-X 10,
Y 6
Lapplands län Rovaniemi 1938 2009 Norra delen av Uleåborgs län. Östra delen av Salla och nordöstra delen av Petsamo län var tvungen att överlämna i Moskvafreden 1940 samt helt Petsamo var tvungen att överlämna i Moskvamellanfreden 1944.
V-X 7
Kymmene län Kotka > Kouvola 1945 1997 Området av tidigare Viborgs län, utom Uguniemi, som bifogades från Kuopio län 1948. Nordöstra delen av Nylands län 1949.
X 11
Mellersta Finlands län Jyväskylä 1960 1997 Östra delen av Vasa län, nordöstra delen av Tavastehus län, sydöstra delen av S:t Michels län och sydvästligaste delen av Kuopio län. Kuhmois från Tavastehus län 1973.
X 12
Norra Karelens län Joensuu 1960 1997 Östra delen av Kuopio län.
Y 2
Södra Finlands län Tavastehus 1997 2009 Tidigare Kymmene län, Nylands län och södra delen av Tavastehus län samt västligaste delen av S:t Michels län.
Y 1
Västra Finlands län Åbo 1997 2009 Tidigare Mellersta Finlands län, Vasa län, Åbo och Björneborgs län och norra delen av Tavastehus län
Y 4
Östra Finlands län S:t Michel 1997 2009 Tidigare Kuopio län, Norra Karelens län och största delen av S:t Michels län.

Det självstyrda landskapet Åland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ålands självstyrelse

Det självstyrda landskapet var före länsreformen, och är fortsättningsvis, undantaget från denna ordning då Åland som självstyrt område står utanför länsindelningen [3]. Ålands självstyrelse regleras av självstyrelselagen och ger Landskapet Åland lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet över de flesta områden som i resten av Finland förvaltades av länen. Inom dessa områden sköts lagstiftningen av Ålands lagting och förvaltningen av Ålands landskapsregering. De områden som innan reformen låg under finska statens behörighet sköttes av länsstyrelsen på Åland som leddes av Ålands landshövding.

I och med regionalförvaltningsreformen ombildades länsstyrelsen på Åland till Statens ämbetsverk på Åland, fortfarande lett av Ålands landshövding[4]. Ålands landshövding utses i samråd med Ålands lagtings talman och har som viktigaste uppgift att verka för ett gott samarbete mellan Landskapet Åland och finska staten. Trots detta levde termen Ålands län kvar inom vissa delar av Finlands statsförvaltning. På Åland har man länge motsatt sig termen och föredrar beteckningen landskapet Åland.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]