Finska Vetenskaps-Societeten

Från Wikipedia

Finska Vetenskaps-Societeten (Societas Scientiarum Fennica) grundades 1838 och är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Akademien har fyra sektioner, den matematisk-fysiska, den biovetenskapliga, den humanistiska och den samhällsvetenskapliga. Varje sektion har 30 ledamöter, varvid en plats blir ledig när ledamoten fyller 67 år; äldre ledamöter sitter kvar, men platsen kan återbesättas. Societeten har dessutom utländska ledamöter. Den firar sin årshögtid på tsar Alexander II:s födelsedag den 29 april.

Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att[1]:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Societetens ordförande är professor Hannu Koskinen och dess ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg.

Stiftande medlemmar[redigera | redigera wikitext]

Ständiga sekreterare[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Om Societetens historia kan man läsa i följande verk:

  • F. Elfving: Finska Vetenskaps-Societeten 1838–1938, Commentationes Humanarum Litterarum X, Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors 1938.
  • G. Elfving och Gösta Mickwitz: Finska Vetenskaps-Societetes tredje halvsekel 1938–1987, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Helsingfors, 1988.
  • M. Klinge: Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning. s. 3–9, SPHINX Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2012-2013, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vanda 2013.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]