Ortodoxa kyrkan i Finland

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Finska ortodoxa kyrkan)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ortodoxa kyrkan i Finland
Stift och församlingar i Finlands ortodoxa kyrka
Grundad1892
TypKristet samfund
Juridisk statusstatskyrka
Officiella språkfinska
svenska

Den ortodoxa kyrkan i Finland är en av Finlands två folkkyrkor.

Finlands ortodoxa kyrka är en självständig ortodox kyrka, ansluten till Konstantinopels patriarkat. Kyrkans överhuvud är Leo, ärkebiskop över Helsingfors och hela Finland.

Finlands ortodoxa kyrka omfattar cirka 58 400 finländare, det vill säga 1 procent av hela landets befolkning. Motsvarande siffra för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är 69,7 procent.

I administrativt hänseende är det ortodoxa kyrkosamfundet indelat i Karelska stiftet, Helsingfors stift och Uleåborgs stift. Biskopen i Helsingfors stift är samtidigt kyrkosamfundets ärkebiskop, medan de övriga biskoparna tituleras metropoliter.

Finland är indelat i 25 ortodoxa församlingar, av vilka en del är mycket vidsträckta. De i territoriellt hänseende minsta församlingarna finner man i sydöstra Finland, där andelen ortodoxa är störst. Dagens läge beror delvis på andra världskriget, som för Finlands del ledde till förlust av Karelen, Petsamo och ett stort område öster om Salla;[1] sammanlagt arton församlingar i de avträdda områdena upplöstes år 1949 och ersattes av 14 nya så kallade återuppbyggda församlingar, vilka bildades med tanke på den evakuerade ortodoxa befolkningens andliga behov. Antalet kyrkor och bönehus (tjasovna; på finska tsasouna, på ryska часовня) är cirka 140.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Ortodoxa kristna har funnits i Finland och Karelen ända sedan områdena kristnades, men då endast i Karelen. Då Finland år 1809 erövrades av Ryssland och blev ett storfurstendöme så skedde en stark ökning av anslutna till den ortodoxa tron i och med många inflyttade ryska statstjänstemän till Finland. Ortodoxa kyrkan i Finland var en del av Sankt Petersburgs stift fram till 1892, då den kom att bilda eget stift.

Till följd av den ryska revolutionen blev Finland självständigt år 1917 och såväl den ortodoxa som den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har status av inhemsk folkkyrka. År 1921 beviljade den ryske patriarken Tichon Finlands ortodoxa kyrka autonomi från den Ryska ortodoxa kyrkan. Finlands ortodoxa kyrka sökte sig istället till den grekiska ortodoxin och år 1923 blev kyrkan ett autonomt ärkebiskopsdöme under Konstantinopels patriarkat.

Det finns två ortodoxa kloster i Finland: Valamo (nya) kloster och Lintula kloster som båda ligger i Heinävesi i Savolax.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter och hänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Se Mellanfreden i Moskva om landavträdelserna till Sovjetunionen år 1944.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]