Folke Bernadotteakademin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin vapen.svg
Departement Utrikesdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning Enrådighetsmyndighet
Kommun Kramfors
Län Västernorrland
Organisationsnr 202100-5380
Inrättad 2002
Generaldirektör Sven-Eric Söder
Instruktion SFS 2007:1218 (lagen.nu)
Webbplats www.fba.se

Folke Bernadotteakademin (FBA) är en myndighet som hör till Utrikesdepartementet (UD:s) verksamhetsområde. FBA har till uppdrag att bidra till varaktig fred, säkerhet och utveckling genom att verka för goda och effektiva internationella fredsinsatser. Detta görs genom rekrytering och utsändande av civila experter, utbildning och övning, forskning, policy-, doktrin- och metodutveckling.

För att Sveriges bidrag till internationella fredsinsatser ska nå största möjliga effektivitet samverkar FBA både med andra berörda myndigheter och internationella organisationer. Bland de internationella organisationerna märks bland annat EU, FN, OSSE, Europarådet, Nato och Afrikanska unionen.

Folke Bernadotteakademin inrättades 2002 och finns i Stockholm och på Sandö i Kramfors kommun. Myndigheten har namngivits efter greve Folke Bernadotte (1895–1948) som bland annat var initiativtagare till FN:s första fredsinsats. FBA:s generaldirektör är sedan 2012 Sven-Eric Söder.

FBA verkar bland annat inom följande områden:

  • Internationella konfliktförebyggande, fredsbyggande och säkerhetsfrämjande insatser
  • Statsbyggande inom ramen för internationella fredsinsatser
  • Säkerhetssektorreform och avväpning, demobilisering och återanpassning av kombattanter
  • Rättsstatsuppbyggande och mänskliga rättigheter
  • Kvinnor, fred och säkerhet (genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325)
  • Multifunktionell och civil-militär samverkan

Myndigheten strävar efter bred internationell medverkan i sina aktiviteter och samarbetar med partnerorganisationer från hela världen. Den har en koordinerande roll i International Forum for the Challenges of Peace Operations. FBA är också medlem av International Association of Peacekeeping Training Centres och aktiv i European Security and Defence College (ESDC). Genom Conflict Prevention in Practice Project, integreras ett konfliktförebyggandeperspektiv och konfliktförebyggandemetoder i alla relevanta aktiviteter.

Utöver detta har FBA till uppgift att förvalta anslag till stöd för kvinnor, fred och säkerhet samt förvalta den statliga anslagsposten Fredsmiljonen, vilken finansierar verksamhet rörande information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. FBA förvaltar och utvecklar också det digitala forskningsarkivet Folke Bernadottesamlingarna.

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]