Fordon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fordon

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is, med undantag för rälsburna transportmedel.[1][2]

Se transportmedel för en mer heltäckande beskrivning.

Skor, skidor, skridskor, rullskridskor och hästsadel räknas inte som fordon, trots att de är hjälpmedel för transport till lands eller frusen sjö. Häst jämställs med fordon, när den används för att rida på.

De fordon som används till luftfart kallas luftfartyg, som är den officiella benämningen, eller luftfarkost. Dit hör bland annat motordrivna flygplan, segelflygplan, helikoptrar, ballonger och obemannade luftfarkoster, utom sådana som används till modellflyg.

Lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den lagstadgade definitionen av flertalet fordonstyper finns i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Enligt svensk lag delas fordon in i motordrivet fordon, släpfordon, efterfordon, cyklar, sidvagnar, hästfordon och övriga fordon.

Fordon enligt 1 kap. 5 § 13 stycket tullagen (2000:1281) är transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper på skenor samt svävare när den framförs över marken.

Fordonstyper[redigera | redigera wikitext]

Fordon som vanligtvis är motordrivet fordon[redigera | redigera wikitext]

Inklusive fordon med motor för framdrivning, som inte är avsedd för allmänna vägar.

Fordon som vanligtvis inte är motordrivet fordon[redigera | redigera wikitext]

Övriga fordon[redigera | redigera wikitext]

Fordon som kan vara antingen Motordrivet fordon eller ej Motordrivet fordon.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Fordon”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/fordon. Läst 10 oktober 2013. 
  2. ^ Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien