Forskarutbildning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Akademiska titlar
och anställningsformer

Grundnivå:

Avancerad nivå:

Forskarnivå:

Högre titlar:

Anställningsformer:

Hederstitlar:

Forskarutbildning, universitetsutbildning som syftar till licentiat- eller doktorsexamen eller motsvarande. I Sverige bedrivs forskarutbildning vid universiteten och vid högskolor med vetenskapsområde. 1997/98 genomgick den svenska forskarutbildningen den genomgripande Tham-reformen.

I forskarutbildningen ingår dels kurser, så kallade forskarutbildningskurser, dels författande av doktorsavhandling.

En forskarutbildning ska normalt ta fyra års heltidsstudier att slutföra vid ett svenskt universitet och finansieras i allmänhet inte för längre tid än så. I praktiken brukar doktoranden ha andra arbetsuppgifter såsom undervisning eller administrativa sysslor vid sidan av, motsvarande 20 % av en heltidstjänstgöring, varför i regel s.k. prolongation erhålls med motsvarande tid. Detta förhållande innebär att forskarutbildningen oftast tar runt fem år i anspråk, förutsatt att studierna bedrivs på heltid.