Frederick Fyvie Bruce

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Frederick Fyvie Bruce, bättre känd som F F Bruce (12 oktober 191011 september 1990), var en av 1900-talets mest inflytelserika bibelforskare och en av grundarna till den moderna evangelikala bibelsyn. Hans bok New Testament Documents: Are They Reliable? anses vara en klassiker i kristen apologetik.

Född i Elgin, Skottland, Bruce utbildades på Aberdeen University, Universitetet i Cambridge och Universität Wien. Efter att ha undervisat i grekiska i ett antal år, först vid University of Edinburgh och sedan vid University of Leeds, blev Bruce år 1947 professor i biblisk historia och litteratur vid Universitetet i Sheffield. År 1959 flyttade han till Universitetet i Manchester där han blev professor i bibelkritik och exegetik. Under sin livstid skrev han 33 böcker och tjänstgjorde som ansvarig utgivare för tidskrifterna Evangelical Quarterly och Palestine Exploration Quarterly. Många av hans doktorander blev i sin tur ledande forskare, exempelvis professor Donald Hagner vid Fuller Seminary. Bruce gick i pension år 1978.

Bruce var en internationellt respekterad expert i aposteln Paulus och publicerade flera Paulus studier, mest känd är Paul: Apostle of the Heart Set Free. Dessutom skrev han ett antal bibelkommentarer, bl a på Apostlagärningarna, 1 och 2 Korinthierbreven och Hebreerbrevet.

Förutom sina vetenskapliga publikationer har Bruce författat flera mer populärvetenskapliga verk. Han ansåg att Nya testamentet är historiskt trovärdig och att kristendomens sanningsanspråk hänger på denna trovärdighet. Det innebar inte, enligt Bruce, att Bibeln alltid preciserade detaljerna, och denna brist på precision kunde ibland leda till förvirring. Å andra sidan menade han att bristerna i Nya testamentets uppgifter inte hade att göra med väsentliga punkter i kristen teologi och tro.

Han uppmärksammades med två festskrifter och valdes till medlem i British Academy. Han var president för både Society for Old Testament Study och Studiorum Novi Testamenti Societas. Han är därmed en av få forskare som har blivit hedrad av kolleger i både Gamla testamentet och Nya testamentet med presidentuppdraget.