Funktionell grupp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En funktionell grupp är i kemin en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en (oftast mindre) del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper. Genom att byta ut väteatomer i kolväten mot olika funktionella grupper bildas en mycket stor mängd klasser av ämnen. Exempelvis ger den funktionella gruppen -OH kopplat till en kolvätekedja, en alkohol. Karboxylgruppen -COOH ger en karboxylsyra, och så vidare.

Funktionella grupper till kolväten[redigera | redigera wikitext]

Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funktionell grupp Grafisk formel Exempel
Alkohol R-OH Hydroxylgrupp Alkohol - Alcohol.svg metanol, etanol, kolesterol
Aldehyd R-CHO Aldehydgrupp Skeletal formula of an aldehyde group.svg acetaldehyd
Keton R1-(CO)-R2 Ketongrupp Ketone-skeletal.png aceton
Fosfat R- O - PO32- Fosfatgrupp Phosphate Group.svg ATP
Alkyn -Trippelbindning R≡R Alkynylgrupp Alkyne general.svg acetylen
Alken -Dubbelbindning R=R Alkenylgrupp Alkene-2D-skeletal.svg eten
Karboxylsyra R-COOH Karboxylgrupp Carboxylic-acid-skeletal.svg etansyra (ättiksyra)
Amin -NH2 Primär aminogrupp Amine-(primary).png metylamin
Amid Amidgrupp Amide-(tertiary)-skeletal.svg
Syraklorid R-COCl Klorformylgrupp Acyl-chloride.svg acetylklorid, oxalylklorid
Estrar R-COO-R Esterbindning Ester-general.svg etylpropanoat
Etrar R-O-R Eterbindning Ether-(general).svg dietyleter
Tioler R-SH Sulfhydrylgrupp Thiol-group.svg metylmerkaptan

Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen.

Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindingar. Vätet i till exempel karboxylgruppen binds genom jonbindningar och kan komma att disassociera vilket sänker pH.

Den första kolatomen som fäster till den funktionella gruppen kallas för alfa-kolet.