Hoppa till innehållet

Funktionsrätt Sverige

Från Wikipedia
Funktionsrätt Sverige
Information
Förbunds­ordförandeNicklas Mårtensson
Historia
GrundatMaj 1942
HuvudkontorLandsvägen 50A, Sundbyberg, Stockholms län
Typ av förbundparaplyorganisation
Struktur
Europeiskt samarbetsorganEuropean Disability Forum (EDF)
Övrigt
Organisations­nummer802006-2108
Webbplatshttps://funktionsratt.se/

Funktionsrätt Sverige, tidigare bland annat Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Funktionsrätt Sverige har 52 medlemsorganisationer med drygt 400 000 medlemmar. Funktionsrätt Sverige är en intressepolitisk organisation som driver sakpolitik ur ett funktionsrättsperspektiv men är religiöst och partipolitiskt obunden. Som intresseorganisation är förbundets medlemsorganisationernas enade röst gentemot regering, riksdag, regioner och kommuner.

Funktionsrättrörelsen är en av de stora folkrörelserna i Sverige. Det finns en rad stora och små organisationer som företräder människor med olika funktionsnedsättningar. Förbunden bedriver en omfattande verksamhet med målsättningen att samla och förbättra situationen för sina medlemmar med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige företräder sina egna medlemmar och deras särskilda intressen. De flesta av Sveriges funktionsrättorganisationer har valt att samarbeta kring vissa gemensamma frågor genom Funktionsrätt Sverige. Det kan gälla rätten till likvärdig hälso- och sjukvård, till utbildning och arbete eller att slippa utsättas för diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Funktionsrätt Sverige består av 52 medlemsförbund. Det finns också fristående samarbetsorgan i län och kommuner som har kontakt och utbyute med Funktionsrätt Sverige, utan att vara regelrätta distrikt. För att vara medlem i paraplyorganisationen krävs att ansökande organisation är ett rikstäckande funktionsrättförbund, samarbetsorgan för mindre funktionsrättsgrupper eller en ungdomsorganisation. Hälften av ledamöterna i en ansökande organisation ska ha en funktionsnedsättning eller närstående med funktionsnedsättning.

Högsta beslutande organ för Funktionsrätt Sverige är kongressen som hålls i mitten av maj vartannat år. Kongressen beslutar om nya medlemmar med 2/3 majoritet. Övriga beslut fattas med enkel majoritet där varje medlemsorganisation har en röst oavsett storleken på organisationen. Mellan kongressen är årsmöte och Ordförandemöten högsta beslutande organ. Ordförandemöten sker några gånger om året. Funktionsrätt Sveriges styrelse är dess verkställande och beredande organ. Den ansvarar för förvaltning och ekonomi. Högste tjänsteperson är kanslichef Devrim Mavi.

Medlemsorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

År 1868 bildades Döfstumsföreningen som den första handikappföreningen i Sverige. Drygt 20 år senare bildades De Blindas Förening 1889. Föreningarna växte med tiden och fick lokalavdelningar över hela landet varför riksorganisationer kom att bildads. De Blindas Förbund bildade riksorganisation 1916 med bibehållet namn men har senare döpt om sig till Synskadades Riksförbund. År 1922 bildade döfstumsföreningarna riksorganisation under namnet Sveriges Dövas Riksförbund.

I maj 1942 bildades ett samarbetsorgan, Partiellt Arbetsföra[1], som 1962 bytte namn till Handikappförbundens Centralkommitté (HCK) och nya medlemsförbund strömmade till organisationen, däribland Riksförbundet FUB och Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

År 1972 antog HCK:s rikskonferens principprogrammet Ett samhälle för alla.

År 1993 bytte Handikappförbundens Centralkommitté namn till Handikappförbundens samarbetsorgan.

Den 18 maj 2017 bytte förbundet namn till Funktionsrätt Sverige och lanserade därmed ett nytt ord ur ett rättighetsperspektiv; funktionsrätt.

Namnbyten[redigera | redigera wikitext]

  • 1942 Samarbetskommittén för Partiellt Arbetsföra (Sampas)
  • 1949 Rikskommittén för Partiellt Arbetsföra
  • 1962 Handikapporganisationernas Centralkommitté (HCK)
  • 1972 Handikappförbundens Centralkommitté (HCK)
  • 1993 Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
  • 2017 Funktionsrätt Sverige

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

Nicklas Mårtensson valdes till ordförande för Funktionsrätt Sverige den 11 maj 2023.

År Namn Förbund
1942–1946 Erik Frithiof De lungsjukas riksförbund
1946–1950 Olov Nilsson De vanföras väl
1950–1958 Charles Hedkvist De blindas förening
1958–1962 Olov Nilsson De vanföras väl
1962–1963 Sven F. Bengtsson Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
1963–1974 Richard Sterner Riksförbundet för utvecklingsstörda barn
1974–1977 Hans Gedin Synskadades riksförbund
1977–1985 Bengt Lindqvist Synskadades riksförbund
1985–1989 Barbro Carlsson Riksförbundet för trafik- och polioskadade
1989–1991 Lars Östman Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
1991–1997 Margareta Persson Neurologiskt handikappades riksförbund
1997–1999 Lars Lööw Riksförbundet för utvecklingsstörda barn ungdomar och vuxna
1999–2005 Berndt Nilsson Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
2005–2009 Ingemar Färm Riksförbundet mag- och tarmsjuka
2009–2015 Ingrid Burman Reumatikerförbundet
2015–2017 Stig Nyman Storstockholms Diabetesförening
2017–2018 Lars Ohly Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
2018–2023 Elisabeth Wallenius Sällsynta diagnoser
2023– Nicklas Mårtensson Autism Sverige

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]