Fysioterapi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fysioterapi

Fysioterapi (även kallat sjukgymnastik) innefattar undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelseapparaten, andningssystemet, cirkulationssystemet eller nervsystemet. Pulmonologi, kardiologi, neurologi, intensivvård, folkhälsa, stress, idrottsmedicin, och ortopedi är några viktiga kompetensområden. Även utveckling av människors kunskaper, förhållningssätt, och organisationers påverkan på sjukdom och hälsa är kompetensområden inom fysioterapiprofessionen. Fysioterapeutiska åtgärder kan vara akuta, primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande.

Fysioterapeut är en skyddad titel inom hälso- och sjukvård. För att få använda sig av yrkestiteln krävs en legitimation vilken i Sverige utfärdas av Socialstyrelsen på basis av erhållen fysioterapeutexamen. Fysioterapeuter arbetar med hälso- och sjukvård vid sjukhus, inom primärvård, äldreomsorg, skolhälsovård och företagshälsovård. De arbetar också inom hjälpmedelsindustrin samt som lärare och/eller forskare på högskolor och universitet.

På sjukhus arbetar fysioterapeuten ofta i team med andra yrkesgrupper, såsom läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer. Läkaren har ansvar för medicinsk diagnostik och medicinsk behandling medan fysioterapeuten har ansvar för fysioterapeutisk vård och behandling. Vissa specialistfysioterapeuter diagnosticerar och behandlar också medicinska tillstånd.

I yrkesrollen ingår att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på organisations-, grupp- eller individnivå. Där ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Bedömning av respiration, neurologi, motorik, styrka, ledrörlighet, fysisk prestationsförmåga eller smärta är vanligt. En fysioterapeuts fokus är på sjukdomar och skador men fokus kan också vara på hälsa och beteendeförändringar. Vissa fysioterapeuter arbetar efter ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes betyder "hälsans ursprung", det som gör eller håller individen frisk. Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Fysioterapi i Sverige

Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med 1 januari 2014 fysioterapeut.[1] Den som före den 1 januari 2014 var sjukgymnast måste för att få kalla sig fysioterapeut ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel. De som väljer att inte göra det har fortfarande yrkestiteln sjukgymnast. Den som får legitimation som fysioterapeut får inte kalla sig sjukgymnast.[2]

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland är yrkesbeteckningen skyddad enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Verka som fysioterapeut får den som genomgått en godkänd utbildning i Finland eller en liknande utbildning i någon annan stat inom EU eller EES.[3]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]