Gävleborgsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gävleborgsgruppen
(GBG)
Gävleborgsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Gävleborgsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnGävleborgsgruppen
Datum1998–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
FöregångareHälsinge regemente
Del avLivgardet [b]
HögkvarterGävle garnison
FörläggningsortGävle
FärgerSvart och vitt          
Marsch"Marcia militaris" (Schmidt) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefAnders Jansson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

Gävleborgsgruppen (GBG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Gävle garnison, Gävle.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgsgruppen bildades den 1 januari 1998, som en försvarsområdesgrupp i samband med att Hälsinge regemente (I 14/Fo 21) avvecklades den 31 december 1997 och dess försvarsområdesstab, Gävleborgs försvarsområde (Fo 21), uppgick i Dalarna och Gävleborgs försvarsområde (Fo 53), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Dalarna och Gävleborgs försvarsområde (Fo 53). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Gävleborgsgruppen redan var organiserad inom Gävleborgs län kom den endast att organisatoriskt att överföras den 1 juli 2000 till Mellersta militärdistriktet (MD M).[3]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[4] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Gävleborgsgruppen överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livgardet (LG) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen Gävleborgsgruppen är direkt underställd chefen Livgardet (LG) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Dalarnas län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Mitt (MR M). Gävleborgsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Från och med 2010 ansvarar Gävleborgsgruppen, tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet, för så kallad direktutbildning (GSU) till sina insatsförband.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Från den 1 januari 2012 organiserar Gävleborgsgruppen en hemvärnsbataljon, Gävleborgsbataljonen (18. hemvärnsbataljonen).

Gävleborgsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 18. hemvärnsbataljonsstaben och ledningsplutonen
 • 181. hemvärnsinsatskompaniet
 • 182. hemvärnsinsatskompaniet
 • 183. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 185. hemvärnsbåtplutonen
 • 186. hemvärnsflyggruppen
 • 187. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets Musikkår Gävle)

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgsgruppen är förlagd på den sydvästra delen av det före detta kasernområdet i Kungsbäck i Gävle. Efter den militära grundutbildningen upphörde 1994 vid Hälsinge regemente såldes kasernerna till Akademiska Hus. Förbandsledningen vid regementet flyttade samtidigt in i sjukhusbyggnaden. Efter att regementet upplöstes och avvecklades 1997, såldes även denna byggnad då till Högskolan i Gävle. Av kasernetablissimanget har sedan 1998 ett antal byggnader bibehållits av Försvarsmakten, bland annat "Byggnad 64", Frivillighuset (dåvarande HV/Friv-avd inom Fo 21) samt gamla SFD där idag Gävleborgsgruppens förbandsledningen är lokaliserad och utbildar soldater för hemvärnet samt HV/Insatspluton i länet. Officersmässen återfinns sedan 1994 i det gamla soldathemmet.[5]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgsgruppen (GBG) är sedan den 1 januari 1998 traditionsbärare för Hälsinge regemente (I 14). Från den 1 juli 2012 förs dessa traditioner vidare av Gävleborgsbataljonen.[6]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1998–2006: Överstelöjtnant Håkan Nordfors
 • 2006–2018: Överstelöjtnant Raymond Iller
 • 2018–2018: Major Fredrik Almér [d]
 • 2018–20xx: Överstelöjtnant Anders Jansson [e]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Gävleborgsgruppen 1998-01-01
Beteckningar
GABG 2000-07-01 2005-06-30
GBG 2005-07-01
Förläggningsorter
Gävle garnison 1998-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en Försvarsområdesgrupp, åren 2000-2005 som en Militärdistriktsgrupp.
 2. ^ Åren 1998-2000 var gruppen underställd Dalregementet, och åren 2000-2005 Mellersta militärdistriktet.
 3. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 7 juni 2000.[1]
 4. ^ Fredrik Almér var tjänsteförrättande chef mellan den 5 oktober och 30 november 2018.
 5. ^ Anders Jansson tillträdde som chef den 1 december 2018.[7]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 69
 2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 2 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 2 mars 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 2 mars 2018. 
 5. ^ Berg (2004), s. 339
 6. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 2 mars 2018. 
 7. ^ ”Nu blir M-toppen ny chef för hemvärnet”. gd.se. https://www.gd.se/artikel/gavle/var-med-och-fallde-stenvard-nu-blir-m-toppen-ny-chef-for-hemvarnet. Läst 9 december 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]