Gårdahallen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gårdahallen
FörkortningGx
Plats
Öppnad1930
StatusAnvänds för museivagnar
Utformning
FordonSpårvagnar och bussar
Antal spår8
Spårlängd inomhus720 m
De sista M25:orna i Göteborg framför södra gaveln på Gårdahallen.

Gårdahallen är en spårvagnshall i 16 kvarteret Jankowitz[1] i stadsdelen Gårda i Göteborg som används av Spårvägssällskapet Ringlinien och inrymmer Göteborgs veteranspårvagnar och bussar samt övriga samlingar.

Annex till Stampgatans vagnhall

Vagnhallen byggdes 1930 som komplement till numera rivna Vagnhallen Stampen. 1989 flyttade Spårvägssällskapet Ringlinien in och efter en motion i Göteborgs kommunfullmäktige 1995 beslutades att hallen skulle bevaras som vagnhall för den historiska vagnparken. Hallen är ungefär 90 meter lång och har 8 spår. Idag är endast spår 7 och 8 genomgående med möjlighet till in eller utfart i norr och söder. Adressen är J. Sigfrid Edströms gata 1.

Ny fasad

Gårdahallen har fått en ny fasad på tillbyggnaden åt öster, denna färdigställdes under våren 2008. Tidigare var denna sida av hallen en innervägg mot det nu rivna bussgaraget. Nya fönster har även tagits upp i fasaden. Vidare har en del renoveringsarbeten vidtagits inne i vagnhallens tillbyggnad. Taket har också reparerats och en del fuktskadade delar av byggnaden har reparerats. I mars 2014 monterades också en belyst skylt upp på fasaden år söder. Denna sitter i nichen i gavelväggen ovanför portarna. Texten lyder "GÖTEBORGS SPÅRVÄGSMUSEUM".

Museum

Ett lokaltrafikmuseum smyginvigdes under evenemanget "öppen vagnhall" den 7 november 2010. Detta lilla museum finns i vagnhallens tillbyggnad. Fredagen den 6 maj 2011 invigdes museet officiellt. Det var Göteborgs spårvägars vd Lars-Börje Björfjäll som gjorde detta genom att stämpla in på en biljettmaskin typ "BM". Spårvägssällskapet Ringlinien har en förhoppning om att i framtiden kunna hålla detta museum öppet för allmänheten någon dag eller någon kväll i veckan. Tills dess kan enskilda visningar beställas.

Nytt spår

Under vårvintern 2011 byggs ytterligare ett spår i anslutning till det befintliga i Åvägen, mellan vagnhallen och Gullbergsån. Även två växlar läggs in i ansluning till det befintliga spåret, detta innebär att det blir ett förbigångsspår med möjlighet till rangering och för tillfällig uppställning utomhus.

Källor

  • Tidskriften Ringlinien, blandade årgångar.
  • Ringliniens vagnhall
  • Spårvägssällskapet Ringlinien, protokoll från styrelsemöten.
  • Spårvägssällskapet Ringlinien, protokoll från årsmöten.
  • Spårvägssällskapet Ringlinien, protokoll från lokalgruppens möten.
  • Spårvägssällskapet Ringlinien, protokoll från museegruppens möten.
  1. ^ Karta över Göteborg med omnejd i 20 blad, skala 1:4 000 : Centrala Göteborg : Blad N:o 55, upprättad för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 av Andre Stadsingenjören Arvid Södergren

Externa länkar