Göta artilleriregemente

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Göta artilleriregemente
(A 2)
Göta artilleriregemente vapen.svg
Officiellt namnGöta artilleriregemente
Datum1794–1962
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypArtilleriet
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
FöregångareArtilleriregementet
Garnisonsregementet i Göteborg
Del avIII. militärområdet [a]
HögkvarterGöteborgs garnison
FörläggningsortGöteborg
ÖvningsplatsTånga Hed, Remmene skjutfält
BeskyddareSankta Barbara
FärgerGul     
Marsch"Auf nach Valencia" (Eisengräber) [b]
Årsdagar4 december [c]
Befälhavare
RegementschefNils Gustaf Holmstedt [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TruppslagsteckenTruppslagstecken för artilleriet.jpg
Förbandsstandar m/1938Göta artilleriregemente 01.jpg

Göta artilleriregemente (A 2) var ett artilleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1794–1962. Förbandsledningen var förlagd i Göteborgs garnison i Göteborg.[2][3][4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Porträtt av officer (löjtnant) vid regementet, i uniform m/1792.

Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Samma år förlades manskapet till Borgerskapets kasern som man tog över från Garnisonsregementet.

Efter att Sverige förlorade den finländska rikshalvan 1809, bildades ur spillrorna av Finska artilleriregementet ett belägringskompani som inordnades i Göta artilleriregemente och sattes som besättning i Varbergs fästning. År 1831 överfördes dessa till Karlsborgs fästning som artilleribesättning. År 1874 utökades besättningen, som då hade namnet 1. fästningskompaniet, med regementets V. division (två åkande batterier). År 1882 överfördes 2. fästningskompaniet vid Göta artilleriregemente som då fanns som besättning på Karlstens fästning i Marstrand till Karlsborg.[2]

Göta artilleriregemente ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente, varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Boden-Karlsborgs artilleriregemente. Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente skulle bildas 1894.[2] År 1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente i Östersund. År 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente).[2]

År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Göta artilleriregemente tilldelades № 2. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Göta artilleriregemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen A 2. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen samt från deras eventuella reservregemente. År 1951 motoriserades regementet.

Inför försvarsbeslutet 1958 föreslog regeringen för riksdagen att Göta artilleriregemente skulle avvecklas. Det med bakgrund till att regeringen ansåg att artilleriet skulle utbilda hela divisionsförband inom fredsförbandets ram. Något som inte ansågs vara möjligt om inte antalet fredsförband minskades. Att just Göta artilleriregemente föreslogs avvecklas var med bakgrund till att förbandets etablissement ansågs kringbyggt av civila intressen samt att förbandets skjutfält på långsikt inte motsvarade de krav som medförde med modern artillerimateriel. Utbildningskontingent av värnpliktiga föreslogs fördelas på kvarstående artilleriförband. Regeringen föreslog samtidigt att Kvibergs kaserner skulle kvarstå, då Göteborgs luftvärnskårs (Lv 6) etablissement i Högsbo även det var kringbyggt och hade ännu sämre förhållanden jämfört mot Kviberg.[5]

Göta artilleriregemente avvecklades och upplöstes som fredsförband den 31 mars 1962. Regementets krigsförband kvarstod och fördelades på andra artilleriförband. Efter den 31 mars 1961 fortlevde delar Göta artilleriregemente som en avvecklingsorganisation fram till den 30 september 1962. Den 1 april 1962 övertogs kasernområdet i Kviberg av Göteborgs luftvärnskår (Lv 6). Göteborgs luftvärnskår övertog en del av regementets namn, och benämndes från och med den 1 juli 1962 Göta luftvärnsregemente. Utöver namnet, så ärvde Göta luftvärnsregemente även regementets minnen och traditioner.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förläggning[redigera | redigera wikitext]

1801 flyttade regementet in i den 1793-1799 uppförda Borgerskapets kasern på Kaserntorget. Själva artilleripjäserna hölls i en särskilt anlagd hall på Magasinsgatan, innan man på 1850-talet uppförde den nya arsenalen på Otterhällan (efter 1904 känt som Kungshöjd). Den 1 oktober 1895 flyttade regementet in i ett nyuppfört kasernområde i Kviberg.[4] Borgerskapets kasern revs 1908 för att lämna plats åt stadens nya telegrafstation.[6] När regementet avvecklades övertog dess förläggning från den 1 april 1962 av Göteborgs luftvärnskår. Den 30 juni 1994 omlokaliserades Göta luftvärnsregemente till Halmstad, och Försvarsmakten lämnade med det kasernområdet i Kviberg.

Övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Från 1821 övade regementet på Dösebacken i Kungälv och från 1862 på Tångahed i Vårgårda, och från 1884 på Remmene skjutfält utanför Herrljunga.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Regementet tilldelades ett förbandsstandar av kung Gustav V på hans födelsedag den 16 juni 1938. Vid avvecklingen av regementet övertog Göteborgs luftvärnskår traditioner och standaret. Även en del av namnet övertogs av luftvärnskåren, då den 1 juli 1962 namnändrades till Göta luftvärnsregemente.[7] Sedan 2013 förs minnet av regementet vidare av Artilleriregementet.[8]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Nedan anges regementscheferna åren 1794–1962.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl Göta artilleriregemente 1794-06-23 1892-12-31
Kungl Första Göta artilleriregemente 1893-01-01 1904-12-07
Kungl Göta artilleriregemente 1904-12-08 1962-03-31
Avvecklingsorganisation 1962-04-01 1962-09-30
Beteckningar
№ 2 1816-10-01 1914-09-30
A 2 1914-10-01 1962-03-31
Förläggningsorter och övningsfält
Göteborg/Otterhällan (F) 1806-03-31 1895-09-30
Göteborg/Kviberg (F) 1895-10-01 1962-03-31
Dösebacka slätt (Ö) 1821-??-?? 1862-??-??
Tångahed (Ö) 1862-??-?? 1962-03-31

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1833–1893 var regementet underställt chefen för 3. militärdistriktet, åren 1893–1901 chefen för 3. arméfördelningen, åren 1902–1927 chefen för III. arméfördelningen, åren 1928–1936 chefen för Västra arméfördelningen, åren 1937–1942 chefen för III. arméfördelningen, åren 1942–1962 chefen för III. militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953. Marschen användes av Östgöta arméflygbataljon åren 1987–2004, och av Göteborgsgruppen åren 2000–2004.[1]
 3. ^ Helgondag för Sankta Barbara.
 4. ^ Holmstedt blev sista chefen för regementet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 27
 2. ^ [a b c d] Braunstein (2003), s. 185-187
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 265-266
 4. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 26
 5. ^ ”Kungl. Maj:ts proposition nr 110 år 1958”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-nr-110-ar-1958_EJ37110b1. Läst 20 januari 2018. 
 6. ^ Berg (2004), s. 388
 7. ^ Holmberg (1993), s. 34
 8. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817031003/http://www.sfhm.se/globalassets/__media/pdfer-och-dokument/verksamhet/forsvarets-traditionsnamnd/skriften-med-bilagor/traditionsnamnden_forsvarets_traditioner_i_framtiden_med_oversiktlig_historik_fran_1500_talet_reviderad_2016-03-30.pdf. Läst 10 juli 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris länk. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu: marscher antagna av svenska militära förband, skolor och staber samt igenkännings-, tjänstgörings- och exercissignaler ([Ny uppl.]). Stockholm: Militärmusiksamfundet med Svenskt marscharkiv. Libris länk. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Nelsson, Bertil; Lannerbäck, Alf; Nordin, Mats; Sjögren, Lasse (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-23-0 
 • Svensk rikskalender 1908. Stockholm: P.A. Norstedt & Söner. 1908. http://runeberg.org/rikskal/1908/ 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]