Göteborgs garnison

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Göteborgs garnison
Göteborgs garnison heraldiska vapen.PNG
Vapen för Göteborgs garnison tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnGöteborgs garnison
Datum1895–
(1621)
TypGarnison
RollFörsvarsmedicin, Hemvärn, Säkerhetskompani sjö, Bevakningsbåtkompni
FörläggningsortKäringberget, Göteborg
SmeknamnAmf 4, KA 4, Käringberget
Valspråk"Semper in Primis"
Marsch"Älvsborgsmarschen"
Befälhavare
GarnisonschefÖverste Peter Fredriksson [a]
Stf. garnisonschefKommendörkapten Sven Hedrén [b]
StabschefKommendörkapten Janne Kilvik

Göteborgs garnison är en garnison inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1895. Garnisonen ligger på Göta Älvsgatan vid Käringberget i Göteborg.

Det har dock sedan 1621 funnits en militärorganisation i Göteborg, vars historia dagens garnison är sprungen ur.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Skansen Lejonet
Göteborgs kommendants sigill, 1700-tal.

Garnisonens historia sträcker sig tillbaka till Göteborgs fästning1600-talet, där bland annat vallgraven i staden och Bastionen Carolus Rex (vilken tillsammans med Otterhälleverken är den enda kvarvarande delen av fästningen ovan jord) ingick. Under senare delen av 1600-talet anlades även Skansen Kronan, Nya Älvsborgs fästning, Kronhuset, Skansen Lejonet. På 1620-talet infördes borgarbeväpning i staden och Göteborgs borgerskaps militärkårer bildades, ett förband som sedan verkade fram till 1793. 1721 sattes Garnisonsregementet i Göteborg upp som verkade i staden fram till 1801, då det gick upp i Göta artilleriregemente. Stadens soldater låg från 1799 till 1895 i Borgerskapets kasern som byggdes vid dagens Kaserntorget innan man 1895 flyttade till det då nybyggda Kvibergs kaserner.

Befälet över Göteborgs garnison låg hos Överkommendanten som var lägst generalmajor. Staden hade även en kommendant, en titel som fortfarande används om Garnisonschefen i staden.

Själva Göteborgs garnisons historia kan sägas börja genom Försvarsreformen 1901. Då frångick man de gamla mötesplatserna och påbörjade en kasernering av förbanden. Benämningen garnison har använts inom Försvarsmakten under 1990-talet och framåt. Den innebär att flera förband har samlokaliserats för att åstadkomma ekonomiska besparingar inom Försvarsmakten.

Göta Älvsgatan[redigera | redigera wikitext]

Flygbild över Göteborgs Garnison vid Käringberget, inloppet till Göteborgs hamn.

57°40′23″N 11°52′8″Ö / 57.67306°N 11.86889°Ö / 57.67306; 11.86889

År 1942 påbörjades byggnationen av ett nytt område i Västra Frölunda, som skulle bli hemvist på Västkusten för det unga vapenslaget Kustartilleriet. Tidigare fanns ett detachement ur Karlskrona kustartilleriregemente förlagt till Älvsborgs fästning. Den 1 juli uppsattes Älvsborgs kustartilleriregemente. Totalt på området uppfördes ett 80-tal byggnader. Etablissemanget är idag det enda kvarvarande militära området inom tätorten Göteborg. Idag återfinns här olika detachement från andra förband samt Försvarsmedicincentrum. Där finns både militära och civila enheter som har ett väldigt väl uppbyggt samarbete. Området är inhägnat samt klassat som ett militärt skyddsobjekt. Anläggningen förvaltas av Fortifikationsverket och hyrs av Försvarsmakten tillsammans med civila myndigheter.

Göta Älvsgatan
Försvarsmakten Göteborg garnison Civila myndigheter Upphandlade servicebolag
FömedC - Försvarsmedicincentrum, 2005 -
Organisationen inom Försvarsmakten som är ansvariga för försvarsmedicin.
FömedC utbildar även de två sjukhuskompanierna inom Göteborg garnison.
Kustbevakningen Försvarsrestauranger AB

driver militärrestaurangen och utför vid behov catering till förband.

EBG - Elfsborgsgruppen, 2005 -
Utbildar och stödjer Hemvärnet - de nationella skyddstyrkorna och frivilligorganisationer i Göteborg och före detta Älvsborgs län.
Polismyndigheten

(används som övningsområde)

Förenade service

Städar lokalerna

Detachement ur Amf 1: 17. Amfibiebevakningsbåtskompaniet samt 132. Säkerhetskompani Sjö Fortifikationsverket
Detachement ur Marinbasen: Sjöinformationskompani Väst Rekryteringsmyndigheten
Lokalplaneringsenhet Syd Räddningstjänsten storgöteborg
delar ur Försvarsmaktens logistik

Ger stöd och service till de andra förbanden.

Havs & vattenmyndigheten
Samverkanssektionen Göteborg, delar ur Västra militärregionen (MR V) delar av Transportstyrelsen
delar av Sjöfartsverket och Sjö/ flygräddningscentral
Förband/staber/skolor som varit förlagda på Göta Älvsgatan
Älvsborgs kustartilleriregemente 1942-10-01 2000-06-30
Marinens officershögskola i Göteborg 1981-06-01 1984-06-30
Västkustens marinkommando 1986-07-01 2000-06-30
Älvsborgs amfibieregemente 2000-07-01 2004-12-31
Södra militärdistriktet 2000-07-01 2005-12-31
Göteborgsgruppen 2000-07-01 2004-12-31

Övriga områden som används eller använts[redigera | redigera wikitext]

Högsbo[redigera | redigera wikitext]

57°39′59″N 11°55′49″Ö / 57.66639°N 11.93028°Ö / 57.66639; 11.93028

Göteborgs luftvärnskår (Lv 6) hade från 1945 sin förläggning i Högsbo. Luftvärnskåren lämnade kasernetablissementet i mars 1962, då de flyttade och övertog kasernetablissementet från Göta artilleriregemente i Kviberg. Det före detta kasernetablissementet i Högsbo övertogs 1964 landstinget som inrättade Högsbo sjukhus i de före detta kasernerna. Högsbo sjukhus är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Regementets skjutbana i Änggården används i dag av flera idrottsföreningar.

Förband i Högsbo
Göteborgs luftvärnskår 1944-10-01 1962-03-31

Känsö[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Känsö

Försvarsmedicincentrum och Amf 1 använder ön Känsö i Göteborgs södra skärgård för övningar i vattnet eller på land.

Nya varvet[redigera | redigera wikitext]

Byggnad 25 "Gamla kanslihuset", på Nya varvet i Göteborg.
"Vita gaveln" vid Nya varvet, inventariekammare uppförd 1754

57°41′4″N 11°53′30″Ö / 57.68444°N 11.89167°Ö / 57.68444; 11.89167

Huvudartikel: Nya varvet

Karl XII beslöt 1699 att en ny örlogsbas skulle anläggas i staden. Örlogsbasen byggdes mellan åren 1700 och 1823. År 1986 upphörde den militära verksamheten och området såldes till olika privata företag. Inom området finns en rad olika kulturhistoriska byggnader, som Ankarhuset, officersmässen Nobis och Fredrik Bloms kanslihus.

Förband vid Nya varvet
Göteborgs örlogsdepå 1917-10-01 1943-09-30
Göteborgs örlogsstation 1943-10-01 1989-06-30
Göteborgs örlogsvarv 19??-??-?? 1966-09-30
Västkustens marindistrikt 1928-01-01 1957-09-30
Göteborgs kustartilleriförsvar 1942-10-01 1980-12-31
Marinkommando Väst 1957-10-01 1966-09-30
Västkustens örlogsbas 1966-10-01 1980-12-31
Västkustens militärkommando 1981-01-01 1986-01-27

Kviberg[redigera | redigera wikitext]

Utsikt från övre plan över kaserngården vid Kvibergs kaserner i Göteborg.

57°44′5″N 12°1′53″Ö / 57.73472°N 12.03139°Ö / 57.73472; 12.03139

Huvudartikel: Kviberg

År 1895 påbörjades bygget av ett nytt område ämnat för artilleriet på Kvibergsvägen i Göteborg. Etablissemanget uppfördes efter 1892 års härordnings byggnadsprogram. Totalt ingick elva etablissemang i programmet, vilka uppfördes individuellt. Etablissemanget i Kviberg har historisk arkitektur som erinrar om baltisk tegelgotik. Totalt uppfördes ett 50-tal byggnader inom området. Den 1 oktober 1895 flyttade Göta artilleriregemente (A 2) in på området. I början av 1950-talet anpassades området genom nya fordonshallar då regementet motoriserades 1951. I samband med 1958 års försvarsbeslut kom regementet att avvecklas den 31 mars 1962. Området kvarstod dock som militärt då Göteborgs luftvärnskår (Lv 6) omlokaliserades från Högsbo till området. Till Göteborgs luftvärnskår, som den 1 juli 1962 omorganiserades till regemente med nya namnet Göta luftvärnsregemente, knöts en rad olika funktionsförband. Kviberg kom med detta att bli centrum för större delen av luftvärnet i Sverige. Genom försvarsutredning 1988 uppgick samtliga funktionsskolor inom varje truppslag i ett centrum. För luftvärnet betydde detta att dess funktionsskolor uppgick 1991 i Arméns luftvärnscentrum (LvC), Arméns luftvärnscentrum hade dock sin stab i Norrtälje. I samband med att området skulle lämnas genom försvarsbeslutet 1992, flyttades Göta luftvärnsregemente till Halmstad och ingående enheter i Arméns luftvärnscentrum till Norrtälje, frånsett Luftvärnets tekniska skola (LvTS) vilken omlokaliserades till Östersund och uppgick i Arméns tekniska skola (ATS).[1] Efter att det sista förbandet flyttade ifrån området, sålde Fortifikationsverket området till Göteborgs kommun 1995.

Förband i Kviberg
Göta artilleriregemente 1895-10-01 1962-03-31
Luftvärnets mekanikerskola 1952-05-01 1957-06-30
Arméns radarskola 1954-04-20 1957-06-30
Arméns radar- och luftvärnsmekanikerskola 1957-07-01 1981-06-30
Göta luftvärnsregemente 1962-04-01 1994-06-30
Luftvärnets kadett- och aspirantskola 1962-04-01 1981-06-30
Luftvärnets officershögskola och tekniska skola 1981-07-01 1994-06-30

Säve[redigera | redigera wikitext]

Före detta vaktkasernen vid Säve depå med flygledartornet i bakgrunden.
Västra infarten till nya berget.

57°46′37″N 11°52′13″Ö / 57.77694°N 11.87028°Ö / 57.77694; 11.87028

Huvudartikel: Säve flygbas

Efter Tysklands anfall mot Danmark och Norge under andra världskriget beslutades det att uppföra en flottilj i anslutning till Göteborg. Byggnadsprojektet hade till en början ej något fast byggnadsprogram med anledningen av brådskan i den svenska mobiliseringen. De första byggnaderna utgjordes av fältbaracker. Området blev först i Sverige med att få en berghangar vilken stod färdig 1942. Totalt uppfördes ett 60-tal byggnader. År 1969 avvecklades flygflottiljen och in på området flyttade Värnpliktskontoret som fanns där fram till 1988. Fram till och med januari 2015 var området en fungerande flygplats med reguljära flyglinjer med namnet Göteborg City Airport. Idag finns det kvar en skjutbana som fortfarande används av Försvarsmakten.

Förband i Säve
Göta flygflottilj 1940-07-01 1969-06-30
Västra värnpliktskontoret 1969-??-?? 1988-??-??
2. helikopterdivisionen 1969-07-01 1989-06-30
12. helikopterdivisionen 1989-07-01 1997-12-31
Göta helikopterbataljon 1998-01-01 2000-06-30
Femte helikopterskvadronen 2000-07-01 2006-04-30

Sisjöns skjutfält[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Sisjöns skjutfält

Sisjöns skjutfält är ett övningsområde som används exempelvis för stridsövningar. Polisen har även utnyttjat området för övningar. Området ligger i Mölndals kommun men granne till Sisjön i Göteborg.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Garnisonschefen är tillika chef för Försvarsmedicincentrum.
  2. ^ Stf. garnisonschefen är tillika stf. chef för Försvarsmedicincentrum.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. sid. 380-397. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Arcini, Caroline; Bramstång Plura Carina (2011). Garnisonens gravar i Göteborg. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Libris 12316259. ISBN 978-91-7209-577-9 
  • Johansson, Christer; Johansson, Fredrik (2003). Bussar och bönhasar : den yngre garnisonsregementet i Göteborg under gustavianska tiden 1772-1801. Hisings Backa: Saltgruvan konsult. Libris 9329589. ISBN 91-631-3468-3 
  • Larsson, Lennart (2006). Musiken vid Göteborgs garnison : -eller när Bach, Händel och Mozart spelade i Göteborg-. Göteborg: Centor. Libris 10333035. ISBN 91-631-9853-3 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]