Hoppa till innehållet

G5 (internationell organisation)

Från Wikipedia

G5 (fullständigt Group of Five) är en beteckning på de fem största industrialiserade ekonomierna, nämligen (i bokstavsordning) Frankrike, Japan, Storbritannien, Tyskland (tidigare Västtyskland) och USA.

Under 1980-talet övertog G5 successivt en del arbetsuppgifter från G7, som efter Rysslands inträde 1997 blev G8.

Den 22 september 1985 träffade G5-gruppen den så kallade Plazaöverenskommelsen, som syftade till att möta den amerikanska dollarns starka appreciering. I dag används fortfarande beteckningen G5 för de fem ekonomierna, men som formell organisation har den ersatts av G7.